Ehli.Sunnet.Sisters

Ehli.Sunnet.Sisters

Хуманитарност, Повикување во вистината, Учење Куран...
 
HomehumanitarnostCalendarGalleryKako koristiti ovaj Forum?TražiLista članovaGrupe korisnikaRegistracijaLogin
********HUMANITARNOST*******POVIKUVANJE VO VISTINATA******UCENJE KUR,AN******HUMANITARNOST******POZIVANJE U ISTINI******UCENJE KUR,AN******

Share | 
 

 ISTINA OD ISA ALEJHI SELLAM 1 DEO

Go down 
AutorPoruka
Ehli_Sunna_Sister
Admin
Ehli_Sunna_Sister

Број на мислења : 136
Points : 388
Reputation : 2
Join date : 2010-05-24

KomentarNaslov komentara: ISTINA OD ISA ALEJHI SELLAM 1 DEO   Fri May 28, 2010 6:19 pm

Isa, a.s., spada meðu najodabranije i najodliènije Allahove poslanike koji su u šerijatskoj terminologiji poznati pod imenom "ulul 'azm". Loza Isa. a.s., potièe iz porodice Davuda, a.s. Majka Merjeme, Imranova žena se zavjetovala da æe svoj porod darovati na hizmet Allahovom hramu Kuddusi-Šerifu, kao dokaz svoje pokornosti Stvoritelju, s.v.t, i velièanstvenosti njenog ibadeta. Dok je bila trudna, ona podigla je svoje ruke i rekla: "O Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja zavjetujem Tebi na službu, pa primi od mene. Ti zaista sve èuješ i znaš! " (Prijevod znaèenja - Ali Imran, 35.)

Isaova majka, Merjem bint Imran
Meðutim, Allahovom neogranièenom mudrošæu i odredbom, njen porod bijaše jedna prekrasna curica koja æe izrasti u ženu koju æe generacije samo po dobru spominjati, i koja æe biti èista od svake dunjaluèke prljavštine, i koja æe opravdano ponijeti epitet odabrane žene spram svih svjetova. Iznenaðena ishodom svoga dugo oèekivanog poroda, Merjemina majka, puna ibadeta i zahvale svome Gospodaru, ponovo je zavapila u stanju molbe i dove: "Gospodaru moj, rodila sam žensko, a muško nije što i žensko. Dala sam joj ime Merjem. Ja nju i njen porod stavljam pod Tvoju zaštitu od prokletog šejtana." (Prijevod znaèenja - Ali Imran, 36.) Dova upuæena u stanju iskrenosti i velièine istinskog ibadeta bijaše uslišana, a Merjem i njen porod zaštiæen od šejtana napasnika l.a. Rekao je posljednji Allahov Poslanik, a.s.: "Nema ni jednog novoroðenèeta koje se rodi a da ga šejtan ne dodirne prilikom roðenja, pa ono zaplaèe od tog dodira. Osim Merjeme i njenog sina." Allah je lijepo primio taj velièanstveni poklon žene Imranove, te uèinio da Merjema ima lijep odgoj i moral, zajedno sa onim robovima sa kojima je On, s.v.t., zadovoljan. Izrasla je u ženu velikog znanja i iskrene vjere u Jedinog Allaha. Èak su joj i meleci dolazili razveseljavajuæi je i savjetovajuæi je: "Merjema, Allah je tebe, zaista, odabrao i èistom uèinio! On te je odabrao nad ženama svjetova! Merjema, budi skrušena i Gospodaru svome sedždu èini, i Njemu se klanjaj zajedno sa onima koji Mu se klanjaju." (Prijevod znaèenja - Ali Imran, 42-43.) O njoj se brinuo Zekerijja, muž njene sestre, i bio je najveæi sebeb da Merjema bude sretna te da nauèi svako korisno znanje i dobra djela. Bila je Allahov evlija: "Kad god bi joj Zekerijja u hram ušao, kod nje bi hrane našao." (Prijevod znaèenja - Ali Imran, 39.) Mudžahid, Ikrime, Seid ibn Džubejr i neki drugi kažu: "To znaèi da bi on (Zekerijja) kod nje pronalazio ljetnog voæa u vrijeme zime, a zimskog voæa u vrijeme ljeta!" "Odakle ti to Merjema", on bi rekao, a ona bi odgovarala: "To je od Allaha! Allah doista opskrbljuje koga On hoæe bez ikakvog raèuna!" (Prijevod znaèenja - Ali Imran, 37.) Njenu pokornost potvrðuje i Mudžahid koji kaže: "Merjem, a.s., bi toliko klanjala da bi joj oticali èlanci na nogama."

Radosne vijesti o roðenju bez oca
Jednog dana doðoše joj meleci sa radosnom viješæu od Allaha, dž.š.: "O Merjema, Allah te raduje sinom koji je rijeèju od Njega stvoren, èije æe ime biti Mesih, Isa sin Merjemin. Ugledan i na ovom i na drugom svijetu i jedan od Allahu bliskih! On æe govoriti ljudima i u kolijevci i kada odraste, i jedan je od dobrih." (Prijevod znaèenja - Ali Imran, 45-46.)
Èuvši za ovu neobièno radosnu vijest, Merjema, sva zbunjena i iznenaðena, obraæa se svome Gospodaru: "Gospodaru moj, kako æu ja imati dijete kada me ni jedan muškarac ni dodirnuo nije?" (Prijevod znaèenja - Ali Imran, 47.) Ali, Allahovo odreðenje biva u skladu s Njegovom voljom i On, s.v.t., nikada neæe biti pitan za ono što èini, za razliku od Njegovih stvorenja koja æe odgovarati za svoja uèinjena djela. Jednoga dana kada se povukla od svojih ukuæana na istok, prema Kuddusi-Šerifu, zaklanjajuæi se zastorom od njih, pojavio joj se Džibril, a.s., u liku savršenog i potpunog èovjeka: "Utjeèem se Svemilosnom od tebe, ako Ga se bojiš." S obzirom da se s njim našla na osamljenom mjestu, preplašila se i mislila da je on želi iskoristiti. "Ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga", reèe on. "Da ti poklonim djeèaka èista" (Prijevod znaèenja - Ta-ha,19.), a ne ono što si ti pomislila! Nakon što je shvatila da se radi o izaslaniku Stvoritelja, s.v.t., rekla je: "Kako da ja imam djeèaka", reèe ona "kad me ni jedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam bludnica." (Prijevod znaèenja - Ta-ha, 20.), i razvrat mi je nezamisliv. "Tako je to", reèe on "Gospodar tvoj je rekao : "To je meni lahko. Da ga uèinimo znamenjem ljudima i znakom milosti naše, tako je unaprijed odreðeno." (Prijevod znaèenja - Merjem, 21.)

Kako je roðen Isa, a.s.
Velièanstvena je Allahova moæ i bezgranièna je Njegova, s.v.t., vlast, nema boga osim Njega niti ima gospodara izvan Njega. Adema je stvorio bez oca i majke, Havu od muškarca bez žene, a ostali svijet stvara od muška i ženska, osim Isa a.s.! Njega je stvorio od žene bez muškarca, i to Allahovom rijeèju, nareðenjem ili odredbom "BUDI" i tako i bi.
Hafiz Ibn Kesir kaže da se Merjema, kada je èula ono što joj je Džibril prenio od Allaha, dž.š., pokorila Njegovoj, s.v.t., odredbi. Džibril joj je puhnuo u džep njene košulje i taj dah se spuštao sve dok se nije smjestio u stidnicu, pa je ona tako božanskom odredbom zatrudnila. "I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje" (Prijevod znaèenja - Merjem, 22.) U pogledu navedenih ajeta, Ibn Kesir, takoðer, tumaèeæi, ih kaže: "Kada je Merjema zatrudnila, poèela je izbjegavati svijet, jer nije htjela da im išta kazuje, zato jer joj ne bi vjerovali ma šta da im saopæi. Krila je svoju tajnu. Povjerila se jedino svojoj sestri, ženi Zekerijjaovoj, koja je bila zanijela Jahjaa, a.s. Kada je Merjema ušla i stala pred nju, ova ju je zagrlila i rekla: "O Merjema, možeš li shvatiti da sam ja trudna?" (S obzirom da je bila nerotkinja) Merjema joj odgovori: "A znaš li ti da sam i ja takoðer trudna?" Zatim joj je isprièala kako se to desilo. Obje su poticale iz vjernièke porodice i porodice iskrenih. Mufesiri se razilaze u dužini nošenja Isaa, a.s., ali je opæenito prihvaæeno da ga je nosila devet mjeseci, kao i ostale žene svoju djecu. Muhamed ibn Ishak kaže: "Pošto je zanijela, i prošlo izvjesno vrijeme, prestalo joj je krvarenje i nastupile su joj trudnièke promjene: muènina, promjena boje lica pa èak i zadebljanje jezika." "Poroðajni bolovi je prisiliše da doðe do jedne palme." (Prijevod znaèenja - Merjem, 23.) Kao veoma pronicljiva vjernica, i poznavajuæi globalnu situaciju njenog naroda, Merjema je znala da æe biti uznemiravana i zlostavljanja zbog ovog raðanja i da svijet neæe vjerovati da je to bila Allahova odredba, bez obzira što su je veæ poznavali kao pobožnu, bogobojaznu i dobrostivu. Ipak æe pomisliti da je uèinila zinaluk, da je prostitutka, zato je poželjela da umre prije nego što doèeka porod! "Kamo sreæe da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala !" (Prijevod znaèenja - Merjem, 23.) " I neko je niže nje zovnu: "Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe poteèe potok. Zatresi stablo palmino i posut' æe se po tebi datule svježe, pa jedi i pij, i budi vesela." (Prijevod znaèenja - Merjem, 25-26.) Veæina uèenjaka se slaže da ju je zovnuo melek Džibril, a da je stablo palme, koje se spominje u navedenim ajetima, bilo suho, te kad ga je potresla, popadale su po njoj svježe datule. Osim toga, zanimljivo je to da baš na osnovu ovih ajeta neki islamski uèenjaci dokazuju da porodiljama nema ništa bolje za jela od svježih hurmi. Pored toga, Merjemi bi reèeno: "A ako vidiš kakva èovjeka, ti reci: "Ja sam se zavjetovala Svemilosnom da æu šutjeti, i danas ni s kim neæu govoriti." (Prijevod znaèenja - Merjem, 26.) Svemilosni Allah je znao moguæu reakciju njenog naroda nakon što vide njeno dijete, zato je na Sebe preuzeo sav tok dogaðanja oslobodivši i zaštitivši Merjemu od toga. Merjema je tako i postupila. Ni s kim nije govorila! Svoje novoroðenèe je odnijela svojoj porodici koja je, èim ga je ugledala, èitav sluèaj osudila i poèela koriti Merjem: " Hej ti, koja u èednosti lièiš Harunu, tvoj otac nije bio nevaljalac, a mati tvoja nije bila nevaljalica." (Prijevod znaèenja - Merjem, 28.)

U bešici a prièa
U ovoj teškoj situaciji, oslanjajuæi se na Uzvišenog koji je nikada nije napustio, koji je opskrbljivao onim sa èim to drugi nisu mogli, u Koga je vjerovala i Kome je istinskim srcem i djelom robovala, Merjema je naišaretila na svoje dijete, kao da je htjela da kaže: "Pitajte njega!" " Kako da govorimo djetetu u bešici", rekoše. Tada je Allah, dž.š., intervenisao da opravda majku. Interesantno je to što su njegove prve rijeèi potvrda njegove ljudskosti, i one su dokaz krivovjerja kršæana i ostalih koji Isaa, a.s., smatraju bogom ili božijim sinom! Rekao je: "Ja sam Allahov rob. Uèiniti æe me blagoslovljenim gdje god da bio i narediæe mi da, dok sam živ, namaz obavljam i zekat dajem i da majci svojoj dobar budem. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih proživljen. To je Isaa, sin Merjemin. To je prava istina o njemu, onaj u koga oni sumnjaju. Nezamislivo je da Allah ima dijete, Uzvišen je On, kada nešto odredi, On za to samo kaže :" BUDI!" i ono bude (Prijevod znaèenja - Merjem, 28- 35.)
_________________
INNEL LEDHINE KEFERU SAWAA UN'ALEJHIM E'EN'DHERTEHUM EM'LEMTUM DHIRHUM LA JU'MINUN HATAMALLAHU ALA KULUBIHIM WE ALAA S'EMIHIM WE ALAA ABSARIHIM GISAWAH WELEHUM ADHABUN ADHIMM.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
 
ISTINA OD ISA ALEJHI SELLAM 1 DEO
Na vrh 
Stranica 1/1

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
Ehli.Sunnet.Sisters :: BOSANKI JEZIK :: AKIDA (ISLAMSKO VEROVANJE)-
Idi na: