Ehli.Sunnet.Sisters

Ehli.Sunnet.Sisters

Хуманитарност, Повикување во вистината, Учење Куран...
 
HomehumanitarnostCalendarGalleryKako koristiti ovaj Forum?TražiLista članovaGrupe korisnikaRegistracijaLogin
********HUMANITARNOST*******POVIKUVANJE VO VISTINATA******UCENJE KUR,AN******HUMANITARNOST******POZIVANJE U ISTINI******UCENJE KUR,AN******

Share | 
 

 ISTINA OD ISA ALEJHI SELLAM 2 DEO

Go down 
AutorPoruka
Ehli_Sunna_Sister
Admin
Ehli_Sunna_Sister

Број на мислења : 136
Points : 388
Reputation : 2
Join date : 2010-05-24

KomentarNaslov komentara: ISTINA OD ISA ALEJHI SELLAM 2 DEO   Fri May 28, 2010 6:20 pm

Zadovoljstvo Allahom, Islamom i Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem

Ako malo pogledamo i osvrnemo se na naše molbe i dove, vidjet æemo da u veæini sluèajeva molimo Allaha, subhanehu ve te’ala, da nam podari ono što æe nas obradovati i zadovoljiti a da otkloni od nas ono što æe nas rastužiti i otežati nam ovosvjetski život. Mislim da je nužno da se zapitamo: šta je sa puno èasnijim i uzvišenijim dovama i traženjima?

Preispitajmo naše postupke i stanja naših srca prije nego doðe Dan u kome æe se otkloniti sve sumnje i otkriti sve zavjese i kada æe ljudi biti pitani o onome kome su usmjeravali svoje ibadete, o životnom putu, programu i uzoru kojim su bili zadovoljni. Odgovor na ovo pitanje æe znati onaj ko istinski bude zadovoljan Allahom, subhanehu ve te’ala, kao Gospodarom, Islamom kao vjerom i Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, kao poslanikom, pa makar bio nepismen i ne znao ni èitati ni pisati. U suprotnom, èovjek neæe moæi odgovoriti, pa makar bio i veliki znalac i posjedovao najveæe ovosvjetske titule i diplome. Kaže Allah, subhanehu ve te’ala:
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ [١٤:٢٧

"Allah æe vjernike postojanom rijeèju uèvrstiti i na ovome i na onome svijetu, a nevjernike æe u zabludi ostaviti; Allah radi što hoæe." (Ibrahim, 27.)

Kaže šejh Sa'di u komentaru ovoga ajeta:"Allah, subhanehu ve te’ala, æe uèvrstiti Svoje robove vjernike koji su srca ispunili vjerovanjem a zatim udovima potvrdili to vjerovanje, èineæi nareðena i dobrovoljna djela." (Tefsirus-Sa'di 4/140)

Zadovoljstvo Allahom, subhanehu ve te’ala, kao Gospodarom,znaèi osjeæanje zadovoljstva u Njegovom obožavanju, ljubavi prema Njemu, strahu od Njega i strahopoštovanja prema Njemu. Takoðer, zadovoljstvo Njegovim upravljanjem i odreðivanjem, oslonac samo na Njega, traženje pomoæi i potpore samo od Njega, zadovoljstvo svime onim što On radi, mržnja i preziranje svih drugih božanstava i kumira.

Zadovoljstvo Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, kao poslanikom,znaèi: potpuna poslušnost i pokornost njemu i svijest da nam je on preèi od nas samih.

Zadovoljstvo Islamom kao vjerom,znaèi zadovoljstvo njegovim naredbama i zabranama, pa makar se one kosile sa našim prohtjevima i strastima.

Onaj èije zadovoljstvo bude u ovim granicama, izgradio je u svom srcu istinsko i živo vjerovanje koje ima svoj okus i slast, kao što kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Onaj ko bude zadovoljan Allahom, subhanehu ve te’ala, kao gospodarom, Islamom kao vjerom i Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, kao poslanikom, osjetio je slast imana." (Muslim)

Nema sumnje da osjeæaj slasti imana prouzrokuje bliskost i ljubav prema Allahu, subhanehu ve te’ala, i onome što On voli, kao što prouzrokuje mržnju i odbojnost prema svemu onome što udaljava od Allaha, subhanehu ve te’ala, i onoga što On voli. Kako je potrebno da se ovo zadovoljstvo stalno obnavlja i potvrðuje, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetuje nas da poslije svakog ezana kažemo: Zadovoljan sam Allahom subhanehu ve te’ala, kao Gospodarom, Islamom kao vjerom i Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, kao poslanikom. (Muslim, Nesai,Tirmizi)

Možda je jedan od najveæih dokaza i pokazatelja zadovoljstva Allahom subhanehu ve te’ala, kao Gospodarom, zadovoljstvo Njegovim propisivanjem i sudom bez obzira da li se radilo o šerijatskom (zakonodavnom) ili odredbenom propisivanju i sudu.

Zadovoljstvo Allahovim, subhanehu ve te’ala, propisivanjem i Šerijatom je vadžib ili, bolje reèeno, uslov za ispravnost èovjekovog vjerovanja, kao što kaže Allah, subhanehu ve te’ala:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [٤:٦٥

"Tako Mi tvoga Gospodara, oni neæe vjerovati sve dok za sudiju, u meðusobnim sporovima, tebe ne prihvate, zatim zbog toga u svojim prsima nikakvu tegobu ne osjete i dok se potpuno ne pokore." (En-Nisa', 65.)

Zadovoljstvo Allahom - obaveza vjernika

Rekao je Imam Ibnul-Kajjim u komentaru ovog ajeta:"Zadovoljastvo Allahom, subhanehu ve te’ala, kao Zakonodavcem, obaveza je i smatra se osnovom Islama i njegovim postoljem. Èovjeku je obaveza da bude zadovoljan Allahom, subhanehu ve te’ala, bez ikakvog osjeæaja neugodnosti, bez pogovora i suprotstavljanja. Allah, subhanehu ve te’ala, se kune u ovome ajetu da vjerovanje ljudi neæe biti ispravno sve dok Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne uzmu za sudiju u svim meðusobnim sporovima i zbog toga ne osjete nikakvu tegobu u prsima i potpuno se ne pokore. Na ovaj naèin oni iskazuju istinsko zadovoljsvo Allahovom, subhanehu ve te’ala, presudom. Uzimanje Allahovog, subhanehu ve te’ala, zakona za sudiju na stepenu je Islama, zadovoljstvo tom presudom je na stepenu imana, a potpuna predanost toj presudi je na stepenu ihsana. (Medaridžus-salikin 2/192)

Zadovoljstvo Allahovim, subhanehu ve te’ala, odreðenjem

Ono zahtijeva neka pojašnjenja. Naime, kada posmatramo Allahovu odredbu s ovog aspekta možemo je podijeliti na tri vrste:

- Odreðivanje onoga što èovjek voli

-Odreðivanje onoga što èovjek ne voli i što je suprotno njegovoj volji, kao što su: bolest, iskušenje i siromaštvo

-Odreðivanje postupaka i rijeèi koje su prezrene i zabranjene po Allahovom, subhanehu ve te’ala, Šerijatu, ali je Allah, subhanehu ve te’ala, dozvolio njihovo postojanje kaderom.

Zadovoljstvo onim što èovjek voli i što odgovara njegovoj volji i stremljenjima kao što je: zdravlje, bogatstvo, blagostanje i slast se potpuno slaže sa ljudskom prirodom, tako da se ne može smatrati Allahovim, subhanehu ve te’ala, obožavanjem i pokornošæu. Obožavanjem æe se smatrati onda kada èovjek uzvrati na te blagodati zahvalnošæu i ostavljanjem grijeha.

Zadovoljstvo onim što èovjek ne voli i što je suprotno njegovoj volji je pohvalno i spada u velike stepene imana (vjerovanje), s time da postoji razilaženje meðu islamskim uèenjacima oko obaveznosti zadovoljstva ovakvom vrstom odredbe. Primjeri za ono što èovjek ne voli su: siromaštvo, bolest, neugodnosti koje dolaze od strane ljudi i sl.

Zadovoljsvo onim što Allah, subhanehu ve te’ala, prezire, što Ga srdi, što je strogo zabranio i u èemu èovjek ima slobodu izbora, kao što su razlièiti vidovi nepravde, grijeha i nepokornosti i zbog èega æe èovjek biti kažnjen za njega. To je jasno suprotstavljanje Allahu, subhanehu ve te’ala, jer On nije zadovoljan spomenutim stvarima i ne voli ih… (Medaridžus-Salikin 2/192)

Dolazimo da zakljuèka da zadovoljstvo, u osnovi, biva u srcu, zatim se izražava jezikom, a zatim dolaze djela kao jasan dokaz ispravnog usmjerenja srca i iskrenog izgovora. Èovjekovo srce mora imati svoga praktiènog interpretatora koji æe dokazati njegovu iskrenost u tvrdnji da je zadovoljan Allahom, subhanehu ve te’ala, Njegovom vjerom i Njegovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, molio Allaha, subhanehu ve te’ala, da ga uputi na djelo kojim æe On biti zadovoljan. (Ahmed)

Takoðer, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poduèio je Ummet kako æe i na koji naèin tražiti Allahovo, subhanehu ve te’ala, zadovoljstvo u svim segmentima vjere.

Poduèio ih je da æe njihovo vjerovanje (akidet) biti zadovoljavajuæe ako pri sebi budu imali osnovu koju je obrazložio sljedeæim rijeèima: "Allah, subhanehu ve te’ala, je zadovoljan trima stvarima kod vas, a tri stvari prezire; Zadovoljan je ako Ga budete obožavali i ne pripisivali Mu nikoga kao druga, ako se budete èvrsto držali za Njegovo uže i ne dijelili se i ako budete savjetovali onoga koga je Allah, subhanehu ve te’ala, uèinio vašim pretpostavljenim. Prezire: rekla-kazala, mnoštvo zapitkivanja i upropaštavanje imetka." (Ahmed i Malik)

Poduèio ih je da praktièni ibadeti moraju imati svoju duhovnu komponentu a ona je olièena u èvrstoj želji (žudnji) za Allahovim, subhanehu ve te’ala, zadovoljstvom i Njegovom naklonošæu. Kaže za namaz: "U prvom namaskom vremenu leži Allahovo, subhanehu ve te’ala, zadovoljstvo, a u posljednjem vremenu njegov oprost." (Tirmizi) Kaže za post: "Rekao je vaš Gospodar: "Moj rob je ostavio radi Mene svoje prohtjeve (strasti), hranu i piæe u nadi da æe zaslužiti Moje zadovoljstvo." (Buhari i Muslim)

Poduèio ih je da se Allahovo, subhanehu ve te’ala, zadovoljstvo postiže srcem onda kada ono bude ispunjeno zahvalnošæu na blagodatima, pa makar one bile male i ne zapadne u oèaj zbog nedaæa (tegoba) pa makar one bile velike. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Allah, subhanehu ve te’ala, zadovoljan je robom koji ne pojede ni jedan zalogaj, a da Mu ne zahvali na tome, i ne popije ni jedan gutljaj, a da Mu ne zahvali na tome." (Muslim, Ahmed, Tirmizi)

Allahovo zadovoljstvo se stièe lijepom rjeèju

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na dan kada mu je umro sin Ibrahim: "Oèi plaèu, srce je tužno, a i pored toga neæemo reæi osim ono èime je naš Gospodar zadovoljan. O Ibrahime, mi smo tužni zbog tvoje smrti." (Buhari i Muslim)

Poduèio ih je da se Allahovo, subhanehu ve te’ala, zadovoljstvo postiže lijepom rijeèju koju vjernik uputi svome bratu vjerniku što, normalno, spada u lijep islamski moral i lijep odnos prema drugima. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Zaista èovjek izgovori rijeè, u kojoj leži Allahovo, subhanehu ve te’ala, zadovoljstvo, ne pridavajuæi joj nikakvu pažnju, a Allah subhanehu ve te’ala, zbog toga ga uzdigne na stepene i stepene." (Buhari i Muslim)

Osobe kojima je najpreèe i najobaveznije uputiti ljijepu rijeè su roditelji, jer je Allahovo, subhanehu ve te’ala, zadovoljstvo sa njihovim zadovoljstvom, kao što kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Allahovo, subhanehu ve te’ala, zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srdžba je u srdžbi roditelja." (Tirmizi)

I na kraju æemo navesti hadis koji nam na lijep i slikovit naèin opisuje nagradu koju je Allah, subhanehu ve te’ala, pripremio onima koji nastoje zadobiti Njegovo zadovoljstvo svojim srcem, rijeèima i postupcima. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Reæi æe Allah, subhanehu ve te’ala, stanovnicima Dženneta: "O stanovnici Dženneta!". "Odazivamo ti se žurno, Gospodaru naš," - reæi æe. Upitat æe ih: "Da li ste zadovoljni?" "Šta nam je da ne budemo zadovoljni, a dao si nam ono što nisi dao nikome od Tvojih stvorenja!!!"- zaèuðeno æe. "Dat æu vam nešto što je bolje od toga,"- ponovo æe Allah, subhanehu ve te’ala "Gospodaru naš, a šta je to bolje od ovoga što si nam dao?",- upitat æe oni. "Odobravam vam Svoje zadovoljstvo poslije kojeg se više nikada neæu rasrditi na vas."" (Muslim, Tirmizi i Ahmed)
_________________
INNEL LEDHINE KEFERU SAWAA UN'ALEJHIM E'EN'DHERTEHUM EM'LEMTUM DHIRHUM LA JU'MINUN HATAMALLAHU ALA KULUBIHIM WE ALAA S'EMIHIM WE ALAA ABSARIHIM GISAWAH WELEHUM ADHABUN ADHIMM.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
 
ISTINA OD ISA ALEJHI SELLAM 2 DEO
Na vrh 
Stranica 1/1

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
Ehli.Sunnet.Sisters :: BOSANKI JEZIK :: AKIDA (ISLAMSKO VEROVANJE)-
Idi na: