Ehli.Sunnet.Sisters

Ehli.Sunnet.Sisters

Хуманитарност, Повикување во вистината, Учење Куран...
 
HomehumanitarnostCalendarGalleryKako koristiti ovaj Forum?TražiLista članovaGrupe korisnikaRegistracijaLogin
********HUMANITARNOST*******POVIKUVANJE VO VISTINATA******UCENJE KUR,AN******HUMANITARNOST******POZIVANJE U ISTINI******UCENJE KUR,AN******

Share | 
 

 SAMOLIJEČENJE

Go down 
AutorPoruka
Ehli_Sunna_Sister
Admin
Ehli_Sunna_Sister

Број на мислења : 136
Points : 388
Reputation : 2
Join date : 2010-05-24

KomentarNaslov komentara: SAMOLIJEČENJE   Sat May 29, 2010 6:20 pm

SAMOLIJEČENJE

Ima ljudi koji ne žele ići kod bilo kojeg hodže radi rukje. Ali džinn ih odvraća od toga. Evo recepta iz riznice pejgambera s.aw.s kako se to radi:

Fatiha
Ajete 1-5, 163-164, 255, 284-286 iz sure Bekare,
Ajet 18 iz sure Ali Imran,
Ajet 54 iz sure El-A’raf,
Ajet 116 iz sure El-Mu’min
Ajet 3 iz sure El-Xhinn,
Ajete od/do 1-10 iz sure Es-Saffat,
Ajete od/do 21-24 të sures El-Hashr,
Suru Ihlas i El-Mu’avvidhetejn
Savjetujem onima koji se testiraju da prije slušanja audio rukje uzmu maslinovo ulje, ili čurotkovo ulje (latinski je nigella sativa...) ili običnu vodu ili med i na to nauče:
7 x Ajetul Kursija
7 x El-Fatiha
Sure 7 x Nas
7 x Ihlas i
7 x Felek.

Učenje mora biti pod abdestom a uči se nad uljem ili vodom i medom na taj način što se nakon proučene sure puhne u vodu, ulje, med tako da se dah odbije od toga. Učač nek nebi pušio jer pušenje je haram. Isto tako učač nebi trebao propuštati nijedan namaz. Prilikom puhanja treba imati na umu da je to radi izlječenja, i radi traženja pomoči od Allah-a dž. Znači nemože se učiti na vodu i ulje i gledati neka tv serija jer nam je dosadno.!!! Nije nujno ali je bolje da je osoba okupana prije učenje. Znači nemora se kupati striktno zbog toga ali je poželjno. Posuda u kojoj se nalazi voda ili ulje, med nek budne za to primjerna- ne neka flaša u kojoj su bile sumljive stvari!!!. Nije suviše ako se metne kažiprst desne ruke u vodu ili ulje kad se uči. Dizanje kažiprsta ima simbolično značenje potrvde da je samo jedan Bog. Dok učimo Allah-a dž. zamoljavamo da od vode ili ulja ili meda bude beričeta. Proučite barem jedan ajet s namjerom čuvanja i zaštite vode ili ulja, od šejtana ili džina.
Time se namazati po tijelu (dovoljno je da dlan stavite na flašu i samo okrenete, to razmažete sa rukama i naneste po tijelu, količina može biti jako mala, nemorate se satim »okupati« ako se može tako reči. Isto je sa vodom osim meda. Med se jede normalno i upotrebljava se za liječenje pojedenog sihra ali je učenje na njega isto, zato je ovdje i spomenut) Samo se potarete po tijelu ali nesmite se mazati po:

1. Stidnim djelovima
2. I ispod nogu (»tabana«)

Žene u periodu se isto tako mogu mazati naučenom vodom ili uljem. Opisano se služi več i za samo ljiečenje ali time tretmanom se simptomi pri slušanju rukje puno brže pojavljivljaju i puno snažnije a i što je cilj lakše se potrvdi prisutnost stim i stanje.

Nabrojat ću nekoliko od najčešćih simptoma:

Slušanjem vas nagoni da zaspete
Umjesto da se usmjerite na slušanje Kur'ana, razmišljate o dunajlučkim stvarima
Gubljenje abdesta
Trzanje odredženog dijela tjela recimo oka
Dio tjela (recimo noga) se povremeno grije ali na dodir se to neprimjeti, jednostavno tako osječate ali to netraje dugo.
Zjevanje
Jako ledene recimo noge
Dio tjela (recimo ruka) utrne.
Oteženo disanje, težko dodžemo do zraka.
Kolanje po krvi (džini se kreču po tjelu preko žila) jakom brzinom. Naš narod to opisiva riječima: » Nješto je prošlo!«
Dio tjela (recimo kičma) se »skuplja« toliko vremena da se počne čitavo tjelo tresti, a svojom voljom to možemo prekinuti. Trzanje počinje samo ako psihički dozvolimo da tjelo reaguje kako hoče. (teško je to opisati) ali mislim da oni koji su to doživljeli znaju kako to izgleda
Ima još puno drugih simptoma ali ako ste osjetili bilo kojeg od nabrojanih se može več reči da ste bolestni od džinsko-šejatnskog svijeta
DETALJNIJE O SIMPTOMIMA
Morate znati da se zna desiti da džinn progovori iz vas ali to je jako rijetko jer večinom čekaju pogodnu priliku kad zaspete da vas straše u snovima (spavanje bez zikra, bez abdesta...) i puno puno su uporniji u izvršavanju svojih zadataka od ljudi.

NAMAZ ZA LIJECENJE SAMOG SEBE

Klanja se dva rekiata moleči Gospodara da nam pomogne. Jedan od pokazatelja mogu biti snovi u kojima vidimo šta moramo uraditi da se izlječimo. (mjesto sihira, traženje halala....) ako snova nerazumimo ispričajmo snove onom koji zna tumačiti snove. (ili kupite sebi knjigu tumačenje snova). Namaz svakako klanjajte više puta ako je to potrebno.

Način klanjanja dva rekata (Kur'anska hamajlija, str: 153)


Prije nego se legne spavati, potrebno je uzeti novi abdest, okrenuti se prema kibli i izgovoriti početni tekbir.
Na prvom rekatu uči se: Subhaneke, E'uza, Bismillah, El-Fatiha, 1-5 ajet sure El-Hadid, a na drugom:Bismillah, El-Fatiha, 16-24 ajet sure El-Hasr.
Na prvoj sedždi drugog rekata se prouči dova:
Allahumme inii esteftiike fii emri meredii ev vedže'ii ev maa edžiduhuu 'alaa ilaadžihii ve sfinii inekke enteš-šaafii. Ve in kaane sihiren fe bejjinhu lii ve dullenii 'alaa 'ilaadžihii ve šfinii ineke enteš-šaafii. Ve in kaane messen fe bejjinhu lii ve dullenii 'alaa 'ilaadžihii ve-šfinii ineke enteš-šaafii. Ve in kaane 'išqan fe bejjinhu lii ve dillenii 'alaa 'ilaadžihii ve-šfinii ineke enteš-šaafii.
Nakon zadnjeg sjedenja i selama 3 puta se prouči sura Ar-Rahman.(Madžid Matar, Liječenje Kur'anom, medom i lijekovitim biljem; str.62); Namaz se može iskrenim nijetom učiti i sa drugačijim, dužim učenjem, a može učiti i manje, onaj koji drugačije ne zna.

Drugi način: (Liječenje Kur'anom, medom i ljekovitim biljem, str:133)

1. Abdest
2. Dva rekiata moleči Gospodara za izlječenje

Nijet:

Nevejtu en usallije lillahi te'ala salaten-nefli taleben šifa.ellahi, mustakbile-l-kibleti Allahu ekber.

3. Na sedžadi, prouči Fatihu, Ajetul kursi-ju, sure: Ihlas, Feleq i Nas, Kada učiš ova zadnja tri sureta, puši u ruke, pa njima potari cijelo tijelo, osim stidnog mjesta, Potiranje počni od glave i lica. Tako uradi tri puta.

S nijetom traženja pomoći od Allah d.ž. uči:

E'uuzu bi kelimaatillaahit-taammeh, min kulli šejtaanin ve haammeh, ve min kulli 'ajnin laammeh, ve min hemezaatiš-šejaatiin, ve en jahduruun.

Allahovu zaštitu tražim pomoču Njegovih savršenih riječi pred svakim šejtanom i ljudima, pred pogledom zlim, šejtanskim nagovaranjima, da nisu slika mene.

E' uuzu bi kelimaatillaahit-taammaati min šerri maa haleq.

Allahovu zaštitu tražim pomoču Njegovih savršenih riječi pred zlom Njegovih stvorenja.

Bismillaahil-lezi laa jedurru me'a-smihii šej'un fi-l-erdi ve laa fissemaa 'i ve huves-semii'u-l-'aliim.

U ime Allaha, a s Njegovim imenom, ništa na Zemlji ni na nebu ne može naškoditi. On sve čuje i sve zna.

Svoju desnu šaku stavi na bolno mjesto i tri puta prouči:

Bismillaah

A potom sedam puta prouči:

E'uuzu bi'izzetillaahi ve ' qudretihii min šerri maa' edžidu ve uhaazir.

Ako osjetiš povišenu temperaturu, reci:

Allaahu ekber, bismillaahi-l-kebiir, e'uuzu billaahi-l-'aziim min šerri kulli 'areqion ne'aar, ve min šerri harrin-naar.


Treći način: (Velika zbirka dova, Zahid Mujkanović str: 261-264)

Prije nego se legne spavati, potrebno je uzeti abdest, okrenuti se prema kibli i izgovoriti početni tekbir. Na prvom rekatu se uči: subhaneke, euzu, bismille, fatiha, i prvih pet ajeta sure El-Hadid:

Sebbeha lillahi ma fissemavati ve-l-erd, vehuve-l-'azizu-l-hakim.
Lehu mulkus-semavati ve-l-erd, juhji ve jumitu ve huve 'ala kulli šej'in kadir.
Huve-l-evvelu ve-l-ahiru vez-zahiru ve-l-batinu ve huve bikulli šej'in 'alim.
Huvellezi halekas-semavati ve-l-erda fi sittet ejjamin summe-s-teva 'ale-l-'arši ja'lemu ma jelidžu fi-l-erdi ve ma jahrudžu minha ve ma jenzilu mines-sema-i ve ma ja'rudžu fiha, ve huve me'akum ejnema kuntum, vallahu bi ma ta'melune besir. Lehu mulkus-semavati ve-l-erd, ve ilellahi turdže'u-l-umur.

Na drugom rekatu se uči: bismille, fatiha i kraj sure El-Hašr (16-24)

Kemeseliš-šejtani iz kale li-l-insani-kfur, fe lemma kefere kale inni beri'umminke inni ehafullahe rabbe-l-'alemin. Fe kane 'akibetehuma ennehuma finnari halidejni fiha ve zalike džeza'uz-zalimin. Ja ejjuhellezine amenut-tekullahe ve-l-tenzur nefsum.ma kaddemet ligadin vettekullah, innellahe fe ensahum enfusehum ula'ike humu-l-fasikun. La jestevi ashabun-nari ve ashabul-l-dženneh, ashabu-l-dženneti humu-l-fa'izun. Lev enzelna haze-l-Kur'ane 'ala džebelin lere'ejtehu haši'an mutesaddi'an min hašjetil-lahi ve tilke-l-emsalu nadribuha linnasi le'allehum jetefekkerun. Huvel-lahul-lezi la ilahe illa huve'alimu-l-gajbi veš-šehadeti huver-rahmanur-rahim. Huvel-lahul-lezi la ilahe illa huve-l-meliku-l-kuddusus-selamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'azizu-l-džebbaru-l-mutekebbiru subhanel-lahi 'amma jušrikun. Huvellahu-l-haliku-l-bari'u-l-lmusavviru lehu-l-esma'u-l-husna jusebbihu lehu ma fis-semavati ve-l-erdi ve huve-l-'azizu-l-hakim.

Nakon ovoga, učini se ruku, a zatim dvije sedžde. Na prvoj sedždi, nakon subhane rabbije-l-'a'la 3 puta, uputi se dova Uzvišenom Allahu d.ž.:

Allahumme inni esteftike fi emri meredi ev vedže'i ev ma edžiduhu 'ala hali haza. Allahumme in kane haseden fe bejjinhu li ve dulleni 'ala'iladžihi, ve-šfini inneke enteš-šafi. Ve in kane sihren fe bejjinhu li ve dulleni 'ala 'iladžihi, ve-šfini inneke enteš-šafi. Ve in kane messen fe bejjinhu li ve dulleni 'ala 'iladžihi, ve-šfini inneke enteš-šafi. Ve in kane 'iškan fe bejjinhu li ve dulleni 'ala 'iladžihi, ve-šfini inneke enteš-šafi.

Allahu d.ž. moj, od Tebe tražim da mi ukažeš na način kako da postupim u ovoj mojoj bolesti, ili bolu, ili u onome što je pri meni. Allahu d.ž. moj, ako je to zavist, obznani mi to, naputi me na lijek i izlječi me, jer Ti, uistinu, liječiš. Ako je to sihir, obznani mi to, naputi me na lijek i izlječi me, jer Ti, uistinu, liječiš. Ako je to šejtanski mess, obznani mi to, naputi me na lijek i izlječi me jer Ti, uistinu, liječiš. Ako je to sihir, obznani mi to, naputi me na lijek i izlječi me, jer Ti, uistinu, liječiš. Ako je to 'išk, obznani mi to, naputi me na lijek i izlječi me, jer Ti, uistinu, liječiš.

I na drugoj sedždi ponovi se ista dova, a potom se sjede i uči etehijjatu, salevati, dove i selam se preda. Nakon završenog namaza tri puta se prouči sure E-Rahman (molim Yassina da dopuni tu suru jer je ja nemam) i odmah legne spavati, a nakon proučenog zikra i dove pred spavanje.

_________________
INNEL LEDHINE KEFERU SAWAA UN'ALEJHIM E'EN'DHERTEHUM EM'LEMTUM DHIRHUM LA JU'MINUN HATAMALLAHU ALA KULUBIHIM WE ALAA S'EMIHIM WE ALAA ABSARIHIM GISAWAH WELEHUM ADHABUN ADHIMM.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
 
SAMOLIJEČENJE
Na vrh 
Stranica 1/1

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
Ehli.Sunnet.Sisters :: BOSANKI JEZIK :: SIHRI (MAGIJE VRACARA) LJECENJE KURA'NA-
Idi na: