Ehli.Sunnet.Sisters

Ehli.Sunnet.Sisters

Хуманитарност, Повикување во вистината, Учење Куран...
 
HomehumanitarnostCalendarGalleryKako koristiti ovaj Forum?TražiLista članovaGrupe korisnikaRegistracijaLogin
********HUMANITARNOST*******POVIKUVANJE VO VISTINATA******UCENJE KUR,AN******HUMANITARNOST******POZIVANJE U ISTINI******UCENJE KUR,AN******

Share | 
 

 IZMISLJENIH HADISE

Go down 
AutorPoruka
Ehli_Sunna_Sister
Admin
Ehli_Sunna_Sister

Број на мислења : 136
Points : 388
Reputation : 2
Join date : 2010-05-24

KomentarNaslov komentara: IZMISLJENIH HADISE   Tue Jun 01, 2010 4:58 pm

Sto slabih i izmišljenih hadisa (1)


Hadis 1: Koga njegov namaz ne odvrati od razvrata i loših djela, on je tim namazom samo još više povećao svoju udaljenost od Allaha.
Imam Zehebi kaže: "Ibn Džunejd kaže: ’Ovaj hadis je laž i potvora’.” (Mizanul I’tidal 3/293). Šejh Albani kaže: “Hadis je batil, sened mu nije vjerodostojan, a i značenje mu nije ispravno.” (Silsile ed-daife 2/985).
Hadis 2: Razgovor u džamiji jede dobra djela kao što stoka jede sijeno. U drugom rivajetu stoji: Razgovor u džamiji poništava dobra djela kao što vatra uništava drva.
Iraki kaže: ”Nisam mu našao osnovu” (Tahridžul ihja’ 1/136). Subki kaže: ”Nisam mu našao osnovu” (Tabekatu eš-šafi’ijje 4/145). Šejh Albani kaže: ”Hadis nema osnovu.” (Silsile ed-daife 4).
Hadis 3: Radi za svoj dunjaluk kao da ćeš vječno živjeti, i radi za ahiret kao da ćeš sutra umrijeti.
Šejh Albani kaže: ”Hadis nije vjerodostojan” (Silsile ed-daife Cool.
Hadis 4: Poslat sam kao prosvjetitelj (onaj koji poučava).
Iraki kaže: ”Sened hadisa je slab” (Tahridžul ihja’ 1/11). Šejh Albani kaže: ”Hadis je slab” (Silsile ed-daife 11). (ovdje je riječ o senedu ovog hadisa, a što se tiče teksta hadisa značenje mu je vjerodostojno, op.prev.)
Hadis 5: Allah je objavio dunjaluku: Služi onoga ko Meni služi a zamori onoga ko tebi služi.
Ševkani, Albani i drugi su hadis ocijenili apokrifnim. Pogledaj El-Fevaidul medžmua’ 712, i Silsile ed-daife 12.
Hadis 6: Ukoliko se u mom ummetu poprave dvije skupine, popraviće se i ostali ljudi: namjesnici i fekihi (pravnici).
Kaže imam Iraki: ”Imama Ahmed kaže: ’U senedu hadisa je ravija koji laže i izmišlja hadise.’ Slično tome rekao je i Ibn Me’in i Darekutni.” (Tahridžul ihja’ 1/6). Šejh Albani kaže: ”Hadis je izmišljen” (Silsile ed-daife 16).
Hadis 7: U mom ummetu je hajr sve do Sudnjeg dana.
Ibn hadžer kaže: ”Hadis mi nije poznat” (Mekasidul hasene, 208). Kari ga spominje u svojoj zbirci izmišljenih hadisa, 195.
Hadis 8: Ko spava nakon ikindije pa mu se pomuti razum neka ne kori drugog do samog sebe.
Ibn Dževzi, Sujuti i Zehebi kažu da je hadis izmišljen. Pogledaj Mevdu’at 3/69, El-leali el masnu’a 2/279, Tertibul mevduat 839.
Hadis 9: Ko izgubi abdest pa se ne abdesti takav se grubo ponio prema meni.
Sagani i Albani kažu da je hadis izmišljen. Pogledaj Mevduat 93, Silsile ed-daife 44.
Hadis 10: Ko hodočasti Kabu pa ne posjeti mene takav se grubo ponio prema meni.
Zehebi, Sagani i Ševkani kažu da je hadis izmišljen. Pogledaj Tertibul mevdu’at 600, Mevdu’at 52, El-Fevaidul medžmua’ 326.
Hadis 11: Razilaženje moga ummeta je milost – rahmet.
Kari je hadis ocijenio izmišljenim. Pogledaj Esraru lmerfua’ 506. Šejh Albani kaže :”Hadis nema osnove” (Silsile ed-daife, 11).
Hadis 12: Ko obavi hadž i posjeti moj kabur nakon moje smrti je poput onoga ko me posjeti za vrijeme mog života.
Šejhul islam Ibn Tejmije kaže: ”Hadis je slab” (El Kaide el dželile, 57). Šejh Albani je hadis ocijenio izmišljenim. Pogledaj Silsile ed-daife, 47.
Hadis 13: Moji ashabi su poput zvijezda na nebu, koga god da slijedite od njih - upućeni ste.
Ibn Hazm kaže: “Ovo je izmišljen i batil hadis” (Ihkam fi usulil ahkam 5/64). Šejh Albani je hadis takođe ocijenio apokrifnim. Pogledaj Silsile ed-daife, 16.
Hadis 14: Ko spozna sebe spoznao je svoga Gospodara.
Kari i Kenani su hadis ocijenili apokrifnim. Pogledaj Esrarul merfua’ 506, Tenzihu eš-šeria’ 2/402.
Hadis 15: Odgojio me je moj Gospodar i uljepšao moj odgoj.
Šejhul islam kaže: ”Ne zna se da ovaj hadis ima pritvrđen sened” (Ehadisul kussas, 78). Ševkani je hadis svrstao u izmišljene hadise, 1020.
Hadis 16: Svi ljudi su mrtvi osim učenih. Svi učeni su propali osim onih koji rade. Svi koji rade su utopljeni osim iskrenih, a iskreni su u velikoj opasnosti.
Sagani kaže: “Hadis je izmišljen” (Mevdu’at, 200). Istog stava je i Ševkani. (El-Fevaidul medžmua’, 771).
Hadis 17: Pokajnik je Allahov miljenik.
Hadis nema osnove kako to spominje Subki govoreći o hadisima koji nemaju osnove u knjizi Ihja’ od Gazalija. Šejh Albani ga je takođe ocijenio slabim u Silsile ed-daife, 95.
Hadis 18: Ljudi spavaju a kada umru probude se.
Hadis nema osnove kako to spominje Ševkani i drugi. Pogledaj: El-Fevaidul medžmua’ 766, Esrarul merfua’ 555.
Hadis 19: Ko govori pa kihne u govoru to je dokaz da govori istinu.
Hadis je izmišljen. Pogledaj: El-Fevaidul medžmua’ 669, El-leali el masnu’a 2/286.
Hadis 20: Ženite se i ne mojte davati razvod, jer se zbog razvoda trese Arš.
Hadis je izmišljen. Pogledaj: Tertibul mevdu’at 694, Mevdu’at 97, Tenzihuš-šeri’a 2/202.

Priredio: prof. Ebu Usame Idriz Bilibani

Tagovi: slabi hadisi | izmisljeni hadisi | daif hadisi

_________________
INNEL LEDHINE KEFERU SAWAA UN'ALEJHIM E'EN'DHERTEHUM EM'LEMTUM DHIRHUM LA JU'MINUN HATAMALLAHU ALA KULUBIHIM WE ALAA S'EMIHIM WE ALAA ABSARIHIM GISAWAH WELEHUM ADHABUN ADHIMM.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
Ehli_Sunna_Sister
Admin
Ehli_Sunna_Sister

Број на мислења : 136
Points : 388
Reputation : 2
Join date : 2010-05-24

KomentarNaslov komentara: Re: IZMISLJENIH HADISE   Tue Jun 01, 2010 5:00 pm

Hadis 21: Darežljiv je blizak Allahu, blizak džennetu i ljudima a daleko od vatre. A škrtica je daleko od Allaha, daleko od dženneta i ljudi a blizak vatri. I zaista je darežljivi neznalica draži Allahu od škrtog pobožnjaka.
Hadis je jako slab Pogledaj : El-Mennarul munif 284, Tertibul mevdu’at 564, El-leali el masnu’a 2/91.
Hadis 22: Ja sam Arapin, Kur’an je na arapskom jeziku, i jezik stanovnika dženneta je arapski.
Hadis je jako slab. Pogledaj: Tezkiretul mevdu’at 112, El-Mekasidul hasene 31, Tenzihuš-šeri’a 2/30.
Hadis 23: Sve ima svoje srce a srce Kur’ana je sura Jasin, ko je prouči kao da je proučio Kur’an 10 puta.
Hadis je izmišljen. Pogledaj: Ilel od ibn Ebi Hatima 2/55, Silsile ed-daife 69.
Hadis 24: Jedan sat razmišljanja je bolji od ibadeta 60 godina.
Hadis je izmišljen. Pogledaj: Tenzihuš-šeri’a 2/305, El-Fevaidu el medžmu’a 723, Tertibul mevdu’at 964.
Hadis 25: Komšiji mesdžida nema namaza osim u mesdžidu.
Hadis je slab. Pogledaj: Diafu Ed-Darekutni 362, El-leali el masnu’a 2/16, Elilelu el mutenahije 1/693.
Hadis 26:Crni kamen je Allahova desna ruka na Zemlji kojom se On rukuje sa svojim robovima.
Hadis je izmišljen. Pogledaj: Tarihu Bagdad 6/328, Elilelu el mutenahije 2/944, Silsile ed-daife 223.
Hadis 27: Postite bićete zdravi.
Hadis je slab. Pogledaj: Tahridžul Ihja’ 3/87, Tezkiretul mevdu’at 70, Mevdu’at 72. (Treba napomenuti da je ovdje riječ o slabosti seneda hadisa a što se tiče samog teksta hadisa njegovo značenje je ispravno, jer je i sama medicina potvrdila tjelesnu vrijednost posta i njegov doprinos zdravlju)
Hadis 28: Da nije tebe o Muhammede ne bi stvorio dunjaluk.
Hadis je izmišljen. Pogledaj: Ellu’luu mersu’ 454, Tertibul mevdu’at 196, Silsile ed-daife 282.
Hadis 29: Ko svaku noć prouči suru El-Vakia nikada ga neće zadesiti siromaštvo.
Hadis je slab. Pogledaj: Elilelu el mutenahije 1/151, Tenzihuš-šeri’a 1/301, El-Fevaidu el medžmu’a 972.
Hadis 30: Shodno vašem stanju vladaće vaši vladari.
Hadis je slab. Pogledaj: Kešful hafa’ 2/1997, Fevaidu el medžmu’a 624, Tezkiretul mevdu’at 182.
Hadis 31: Od Enesa ibn Malika, radijellahu anhu, se prenosi da je neki čovjek otputovao i naredio svojoj ženi da ne izlazi iz kuće. Žena je živjela u gornjem a njen otac u donjem dijelu kuće. Njen otac se razbolio te je ona poslala Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i obavijestila o naredbi njenog muža. Poslanik joj reče: Pokori se svom mužu. Njen otac je preselio pa je ponovo poslala Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on joj ponovo reče: Pokori se svom mužu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, joj je nakon toga rekao: Allah je oprostio tvom ocu zbog tvoje pokornosti tvom mužu.
Hadis je slab. Hejsemi kaže: "Bilježi ga Taberani u Evsetu a u senedu hadisa je Isme ibn Mutevekkil a on je slab ravija (prenosilac)" Medžmeuz-zevaid 4/313. Šejh Albani kaže: "Bilježi ga Taberani u Evsetu putem Ismeta ibn Mutevekkila a on je slab, a i njegov šejh Zahir ibn Sulejman je takođe slab" (Irvaul galil 7/76).
Hadis 32: Kome se rodi dijete pa mu on prouči ezan na desno i ikamet na lijevo uho neće mu škoditi Ummu Sibjan (džinica - vještica).
Hadis je izmišljen. Pogledaj: Mizan od Zehebija 4/397, Tahridžul Ihja 2/61. Valja napomenuti da postoje jos neki hadisi u kojima se spominje učenje ezana i ikameta novorođenčetu ali su oni takođe slabi, tako da se po tom pitanju ne prenosi ništa vjerodostojno od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
Hadis 33:Ko se pridržava moga sunneta (moje prakse) kada se moj ummet pokvari imaće nagradu šehida.
Hadis je jako slab. Pogledaj: Zehiretul huffaz 4/5174, Silsile ed-daife 326.
Hadis 33: Gledanje u mushaf je ibadet, gledanje u roditelje je ibadet, i gledanje u lice Alije ibn Ebi Taliba je ibadet.
Hadis je izmišljen. Pogledaj Silsile ed-daife 356.
Hadis 34: Tražite znanje pa makar i u Kini.
Hadis je izmišljen. Pogledaj: Mevdu’at od Ibn Dževzija 1/215, Tertibul mevdu’at 111, Fevaidu el medžmu’a 852.
Hadis 35: Savjetujte se sa njima (ženama) i suprostavljajte im se.
Hadis nema osnove.Pogledaj: Ellu’luu mersu’ 264, Tezkiretul mevdu’at 128, Esrarul merfu’a 240.
Hadis 36: Ljudi će na Sudnjem danu biti prozivani po imenima svojih majki.
Hadis je izmišljen. Pogledaj: El-leali el masnu’a 2/449, Mevdu’at od Ibn Dževzija 3/248, Tertibul mevdu’at 1123.
Hadis 37: Vladar je Allahov hlad na zemlji; ko ga savjetuje upućen je a ko ga vara zalutao je.
Hadis je izmišljen. Pogledaj: Tezkiretul mevdu’at 182, Fevaidu el medžmu’a 623, Silsile ed-daife 475.
Hadis 38: Ko se boji Allaha, Allah da pa se svi boje njega, a ko se ne boji Allaha, Allah da da se svakog boji.
Hadis je slab. Pogledaj: Tahridžul Ihja’ 2/145, Tezkiretul mevdu’at 20, Silsile ed-daife 485.
Hadis 39: Uzvišeni Allah kaže: Ko nije zadovoljan Mojom odredbom, i ne sabura na iskušenjima koje Mu određujem, neka sebi traži drugog boga mimo Mene.
Hadis je slab. Pogledaj: El-Kešful ilahijj 1/625, Tezkiretul mevdu’at 189, Fevaidu el medžmu’a 746.
Hadis 40: Fasiku nema gibeta.
Hadis je izmišljen. Pogledaj: Esrarul merfu’a 390, El-Mennarul munif 301, El-Kešful ilahijj 1/764.

Priredio: prof. Ebu Usame Idriz Bilibani

_________________
INNEL LEDHINE KEFERU SAWAA UN'ALEJHIM E'EN'DHERTEHUM EM'LEMTUM DHIRHUM LA JU'MINUN HATAMALLAHU ALA KULUBIHIM WE ALAA S'EMIHIM WE ALAA ABSARIHIM GISAWAH WELEHUM ADHABUN ADHIMM.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
Ehli_Sunna_Sister
Admin
Ehli_Sunna_Sister

Број на мислења : 136
Points : 388
Reputation : 2
Join date : 2010-05-24

KomentarNaslov komentara: Re: IZMISLJENIH HADISE   Tue Jun 01, 2010 5:01 pm

Hadis 41: Kada čovjek umre i vi ga zakopate neka neko od vas stane kod njegove glave i kaže: O fulan sine fulana – a on će ga čuti i sjesti – sjeti se stvari s kojom si napustio ovaj svijet: šehadet da nema drugog boga sem Allaha...
Hadis je slab. Pogledaj: Tahridžul Ihja' 4/420, Zadul Mead od Ibnul Kajjima 1/206, Silsile ed-da'ife 599. Ova novotarija (talkin) je puno rasprostranjena na našim prostorima, a pojedini ljudi da bi opravdali svoj postupak kao dokaz navode ovaj slab hadis.
Hadis 42: Kada bi skratio svoju kosu, odsjekao nokte ili uradio hidžamu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi to zakopao u Beki'i (groblje u Medini).
Hadis je izmišljen. Pogledaj: Ilel od Ibn Ebi Hatima 2/337, Silsile ed-da'ife 713.
Hadis 43: Mu'min je proniciljiv, oštrouman i oprezan.
Hadis je izmišljen. Pogledaj: Kešful hafa' 2/2684, El Kešful ilahi 1/859, Silsile ed-da'ife 760.
Hadis 44: O Džibrile, opiši mi vatru. Džibril reče: Allah, azze ve dželle, je naredio da se džehhem potpali hiljadu godina sve dok nije pobijelio, zatim je naredio da se potpali hiljadu godina sve dok nije pocrvenio, zatim je naredio da se potpali hiljadu godina sve dok nije pocrnio. Tako da je on crn i taman.
Hadis je izmišljen. Pogledaj Silsile ed-da'ife 910.
Hadis 45: Nemoj puno govoriti bez da spomeneš Allaha, jer od puno govora u kojem se Allah ne spominje srce postaje osoro. Zaista je čovjek osora srca najudaljeniji od Allaha.
Hadis je slab. Pogledaj Silsile ed-da'ife 920.
Hadis 46: Kada neko od vas dođe (u džamiju), a saff bude pun, neka povuče čovjeka iz saffa i stane uz njega.
Hadis je slab. Pogledaj: Telhisul habir 2/37, Silsile ed-da'ife 921.
Hadis 47: Ebu Bekr vas nije pretekao zbog puno namaza i posta već zbog nečega što se usadilo u njegovim prsima.
Hadis nema osnove. Pogledaj: Esrarul merfu'a 452, Hadisi koji nemaju osnove u Ihjau 288, El-Mennarul munif 246.
Hadis 48: Pozdrav K'abe je tavaf.
Hadis nema osnove. Pogledaj: Esrarul merfu'a 130, El-lulul mersu' 143, Mevdu'atus-sugra 88.
Hadis 49: Kada čovjek stoji u namazu stoji ispred dva Allahova oka, pa kada se okrene On mu kaže: O sine Ademov kome se okrećeš? Nekom ko je bolji od Mene? Sine Ademov posveti se svom namazu jer Ja sam bolji od onoga kome se ti okrećeš.
Hadis je jako slab, s tim što postoje drugi vjerodostojni hadisi da je čovjek u svom namazu okrenut svome Stvoritelju. Pogledaj: Slabi i izmišljeni kudsi hadisi 46, Silsile ed-da'ife 1024.
Hadis 50: Musa, alejhis-selam, je pomislio: da li Uzvišeni Allah spava? Allah mu je tada poslao meleka koji ga nije ostavio spavati tri noći a zatim mu je dao dvije boce jednu u lijevu a drugu u desnu ruku. Musa je uzeo boce pa su mu ruke pale i boce se polomile. Melek mu tada reče: Allah ti je ovim naveo primjer. Kada bi Allah zaspao propala bi nebesa i Zemlja.
Hadis je slab. Pogledaj El-Ilelul mutenahije, Silsile ed-da'ife 1034.
Hadis 51: Nakon sukrvice treba obnoviti abdest.
Hadis je izmišljen. Pogledaj: Zehiretul huffaz 5/6526, Silsile ed-da'ife 1071.
Hadis 52: Nije iman priželjkivanjem i kićenjem, već je iman ono što se nastani u srcu i potvrdi ga djelo.
Hadis je izmišljen, a ove riječi se prenose od Hasana el-Basrija kao njegov govor. Zehiretul huffaz 4/4656, Silsile ed-da'ife 1098.
Hadis 53: Pojaviće se životinja (životinja koja je veliki predznak Sudnjeg dana) a sa sobom će nositi štap Musaa i prsten Sulejmana alejhimes-selam, pa će govoriti štapom: O vjerniče, a prstenom: O nevjerniče.
Hadis je jako slab. Pogledaj Silsile ed-da'ife 1108.
Hadis 54: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osjetio je miris vjetra te reče: Ko je pustio vjetar neka ustane i abdesti se. Čovjek koji je pustio vjetar se postidio i nije ustao pa Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponovi: Ko je pustio vjetar neka ustane i abdesti se, Allah se ne stidi od istine. Abbas tada reče: Da svi ustanemo i abdestimo se, o Allahov Poslaniče ? Ustanite svi i abdestite se – odgovori Poslanik.
Hadis je batil (neispravan). Pogledaj Silsile ed-da'ife 1132.
Hadis 55: Ljubav prema dunjaluku je glava svakog grijeha.
Hadis je izmišljen. Pogledaj Ehadisul kussas 7, Esrarul merfu'a 1/163, Tezkiretul mevdu'at 173.
Hadis 56: Traženje halal hrane je džihad, zaista Allah voli vjernika koji radi.
Hadis je slab. Pogledaj: El-Kešful ilahijj 1/518, Silsile ed-da'ife 1301.
Hadis 57: Poglavar naroda je njihov sluga.
Hadis je slab. Pogledaj: Mekasidul hasene 579, Silsile ed-da'ife 1502.
Hadis 58: Držite se dva lijeka: meda i Kur'ana.
Hadis je slab. Ovdje je riječ o senedu (lancu prenosilaca) hadisa a nema sumnje da je Kur'an lijek i da je med takođe lijek što potvrđuju drugi hadisi i ajeti Allahove knjige. Pogledaj: ehadisul mu'alle od Vadi'ija 247, Silsile ed-da'ife 1514.
Hadis 59: Uzimanje duše od strane meleka smrti je teže od hiljadu udaraca sablji.
Hadis je jako slab. Pogledaj: Tertibul mevdu'at 1071, Mevdu'at 3/220.
Hadis 60: Najsmeliji u fetvama najviše srlja vatri. Hadis je slab, Pogledaj , Silsile ed-da'ife 1814.

Priredio: prof. Ebu Usame Idriz Bilibani

Tagovi: hadis | izmisljeni hadisi | daif hadisi | slabi hadisi

_________________
INNEL LEDHINE KEFERU SAWAA UN'ALEJHIM E'EN'DHERTEHUM EM'LEMTUM DHIRHUM LA JU'MINUN HATAMALLAHU ALA KULUBIHIM WE ALAA S'EMIHIM WE ALAA ABSARIHIM GISAWAH WELEHUM ADHABUN ADHIMM.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
Ehli_Sunna_Sister
Admin
Ehli_Sunna_Sister

Број на мислења : 136
Points : 388
Reputation : 2
Join date : 2010-05-24

KomentarNaslov komentara: Re: IZMISLJENIH HADISE   Tue Jun 01, 2010 5:02 pm

Hadis 61: Pripazite se pronicljivosti vjernika jer on gleda Allahovim nurom.
Hadis je slab. Pogledaj: Tenzihuš-šeri’a 2/305, Mevdu’at od Saganija 74.
Hadis 62: Dunjaluk je dom onome ko nema doma, imetak onome ko nema imetka, i njega (imetak) sakuplja samo onaj ko pameti nema.
Hadis je jako slab. Pogledaj: Hadisi koji nemaju osnove u Ihjau od Subkija 344, Tezkiretul mevdu’at 174.
Hadis 63: Zaista srca koroziraju kao što korozira gvožđe a čiste se istigfarom.
Hadis je izmišljen. Pogledaj: Zehiretul huffaz 2/1978, Silsile ed-da’ife 2242.
Hadis 64: Pri povratku iz bitke na Bedru Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Vraćamo se iz malog džihada u veliki džihad.
Hadis nema osnove. Pogledaj: Esrarul merfu’a 211, Tezkiretul mevdu’at 191.
Hadis 65: Ko se iftari u Ramazanu bez ikakva opravdanja i olakšice od Allaha, ne može napostiti taj dan pa makar postio svo vrijeme.
Hadis je slab. Pogledaj: Tenzihuš-šeri’a 2/148, Et-Tergibu vet-terhib 2/74.
Hadis 66: Abdur-Rahman ibn Auf će u džennet ući puzeći.
Hadis je slab. Pogledaj: El-Mennarul munif 306, El-fevaidul medžmu’a 1184.
Hadis 67: Najmrža stvar Allahu koja je dozvoljena jeste razvod braka.
Hadis je slab. Pogledaj: El-Ilelul mutenahije 2/1056, Zehire 1/23.
Hadis 68: Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao u Medinu, žene i djeca su učili: Taleal bedru alejna min senijjjetil veda' (Puni mjesec nas obasja od Senuijjetul veda') Vedžebeš-šukru alejna (Obaveza nam je da se (Allahu) zahvalimo)...
Hadis je slab. Pogledaj: Ehadisul kussas od Ibn Tejmije 17, Tezkiretul mevdu'at 196.
Hadis 69: Bojte se zavidnosti jer zavidnost uništava dobra djela kao što vatra uništava drva.
Hadis je slab. Pogledaj: Tarihul kebir 1/272, Muhtesaru suneni Ebi Davud od Munzirija 7/226.
Hadis 70: Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Allah, drugog boga osim Mene nema. Ja sam vladar svih vladara a srca vladar su u Mojoj reci. Ako mi robovi Moji budu pokorno Ja srca njihovih vladara učinim milostivim i blagim. A ako su mi oni nepokorni Ja srca njihovih vladara učinim osorim i grubim te ih oni kažnjavaju najžešćom kaznom. Zato se nemojte zauzimati dovom protiv vladara već se posvetite zikru i dovi a Ja ću vas poštediti vaših vladara.
Hadis je jako slab. Pogledaj: Ehadisul kudsijje od Isevija 43, Silsile ed-da’ife 602.
Hadis 71: Mudrost je izgubljena stvar svakog vjernika gdje god je nađe uzme je. U drugom rivajetu: Mudrost je izgubljena stvar svakog mudraca ako je nađe neka je uzme jer on je nje najpreči.
Hadis je slab. Pogledaj: El-Ilelul mutenahije 1/96
Hadis 72: Hadis o učenju ezana i ikameta novorođenčetu.
Ovaj hadis je slab. Pogledaj: Bejanul vehm od Ibn Kattana 4/594, Medžruhin od ibn Hibbana 2/128. Šejh Albani je u prvi mah hadis ocijenio dobrim a zatim se povratio i hadis ocijenio slabim. Pogledaj Silsile ed-dai’fe 1/494.
Hadis 73: Ne treba se čovjek pitati zbog čega je udario svoju ženu.
Hadis je slab. Pogledaj: Musned imama Ahmeda sa tahkikom šejha Ahmeda Šakira 1/209, En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 2.
Hadis 74: Ko puno priča puno posrće, ko puno posrće puno griješi, a ko puno griješi vatra mu je najpreča.
Hadis je slab. Pogledaj En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 58.
Hadis 75: Ko posjeduje opskrbu i jahalicu pa ne obavi hadž svejedno je preslio on kao jevrej ili kršćanin.
Hadis je slab. Pogledaj En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 73.
Hadis 76: Ko prilikom ulaska u pijacu kaže: لا إلهَ إلا اللهُ ، وحدهُ لا شَريكَ لَهُ ، لَهُ الملكُ ، ولَهُ الحَمدُ ، يُحيي ويُميتُ ، وَهُو حيٌ لا يموتُ ، بِيدِهِ الخيرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَديرٌ Nema drugog boga sem Allaha, On nema sudruga. Njemu pripada vlast I hvala. On daje život i smrt. On je živ i ne umire. U Njegovoj ruci je svaki hajr i On sve može Allah će mu upisati million dobrih djela, obrisati million loših I sagraditi kuću u džennetu.
Hadis je slab. Pogledaj: Fethul Bari 11/206, En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 74.
Hadis 77: Od Ummu Seleme i Mejmune, radijellahu anhuma, se prenosi da su rekle: Bile smo kod Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te je ušao Abdullah ibn Uummi Mektum – a to je bilo nakon što je sišla naredba o hidžabu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem reče: Sklonite se (prekrijte se). Rekosmo: O Allahov Poslaniče on je slijep ne vidi nas i ne poznaje. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: A jeste li vi slijepe, zar ga vi ne vidite?!
Hadis je slab. Pogledaj: Tahridžu fikhis-sire od šejha Albanija 44-45, En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 74.
Hadis 78: Jedan učenjak je teži šejtanu od hiljadu pobožnjaka.
Hadis je slab. Pogledaj : El-Ilelul mutenahije 1/134, En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 108.
Hadis 79: Zašto se Mikail nikada ne smije – upita Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem? Džibril mu reče: Nije se nasmijao od kako je stvorena vatra.
Hadis je slab. Pogledaj: Medžmeuz-zevaid od Hejsemija 10/385, En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 107.
Hadis 80: Tri stvari su meni farz a vama nafila: Vitr, duha namaz i dva rekata sabahskog sunneta.
Hadis je slab. Pogledaj En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 136.

Priredio: prof. Ebu Usame Idriz Bilibani

_________________
INNEL LEDHINE KEFERU SAWAA UN'ALEJHIM E'EN'DHERTEHUM EM'LEMTUM DHIRHUM LA JU'MINUN HATAMALLAHU ALA KULUBIHIM WE ALAA S'EMIHIM WE ALAA ABSARIHIM GISAWAH WELEHUM ADHABUN ADHIMM.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
Ehli_Sunna_Sister
Admin
Ehli_Sunna_Sister

Број на мислења : 136
Points : 388
Reputation : 2
Join date : 2010-05-24

KomentarNaslov komentara: Re: IZMISLJENIH HADISE   Tue Jun 01, 2010 5:03 pm

Hadis 81: Džunub i haid (žena u hajzu) ne smiju čitati ništa od Kur'ana.
Hadis je slab. Pogledaj: Tahkik od Ibn Dževzija 1/108, En-nafile fil ehadisi ed-daife vel batile, hadis br. 150.
Hadis 82: Namaz sa misvakom je bolji za sedamdeset puta od namaza bez misvaka.
Hadis je batil (neispravan). Pogledaj Medžmu' od Nevevija 1/331, Telhis 1/67, En-nafile fil ehadisi ed-daife vel batile, hadis br. 163.
Hadis 83: Namaz je stub vjere, ko ga uspostavlja uspostavio je svoju vjeru, a ko ga sruši srušio je svoju vjeru.
Hadis u ovoj formi je slab, međutim postoji puno drugih hadisa koji govore o važnosti namaza i kufru onoga ko ostavi namaz. Pogledaj: Mekasidul hasene, En-nafile fil ehadisi ed-daife vel batile, hadis br. 171.
Hadis 84: Kada Allah Svome robu odredi stepen kojeg on ne može postići svojim djelom, iskuša ga u tijelu, familiji i imetku a zatim mu podari sabur sve dok ne postigne taj stepen.
Hadis je slab. Pogledaj En-nafile fil ehadisi ed-daife vel batile, hadis br. 180.
Hadis 85: Kada su Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i Ebu Bekr došli do pećine, Ebu Bekr reče: Tako mi Allaha nećeš ući sve dok ja ne uđem prije tebe. Pa ako nešto bude zadesiće mene mimo tebe. Pa je ušao u pećinu i očistio je. Zatim je vidio rupe te je pocijepao svoj izar i začepio jednu a na druge dvije stavio svoje noge. Potom je rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da uđe te je on ušao, stavio glavu u krilo Ebu Bekra i zaspao. Ebu Bekra je zatim ujela zmija ali se on nije pomakao da ne bi probudio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Suze mu padoše na lice Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i on se probudi. Šta ti je o Ebu Bekre – upita ga Poslanik. Ujela me zmija – odgovori on. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je pljunuo na mjesto uboda te je nestalo bola.
Hadis je jako slab. Pogledaj: Mizan od Zehebija 2/545, Lisanul mizan od Ibn Hadžera 3/491.
Hadis 86: Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao u pećinu Allah je poslao pauka koji je ispleo mrežu i dva goluba koja su napravila gnijezdo.
Hadis je slab. Pogledaj: Silsile ed-daife 3/339, Tahziru ed-daije 77.
Hadis 87: Za vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bio je mladić po imenu Alkame. Bio je vrlo marljiv u pokornosti Allahu, namazu, postu i sadaki. Razbolio se nakon izvjesnog vremena a zatim mu se bolest još više povećala. Njegova žena je poslala Allahovom Poslaniku čovjeka da ga obavijesti da je Alkame u smrtnim mukama. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posla Bilala, Ammara i Suhejba da ga podstaknu na izgovaranje šehadeta. Oni odoše i zatekoše ga u smrtnim mukama te mu rekoše: Reci la ilahe illallah. Međutim on nije bio u stanju da izgovori šehadet. Oni obavijestiše Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on upita: Je su li njegovi roditelji živi? Da – odgovoriše - ima majku ali je ona jako stara. Poslanik posla čovjeka koji joj reče: Allahov Poslanik traži od tebe da dođeš ako si u stanju u suprotnom sjedi kući on će doći tebi. Ona reče: Ja sam preča da dođem njemu. Oslonila se na svoj štap, došla Allahovom Poslaniku, nazvala selam pa joj je on uzvratio selam i rekao: O majko Alkame, reci mi kakav je prema tebi bio tvoj sin Alkame? O Allahov Poslaniče, on je puno klanjao, postio i udjeljivao sadaku, ali ja sam ljuta na njega. Zašto – upita Poslanik. Zato što je davao prednost svojoj ženi nada mnom. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: Srdžba Alkamine majke je spriječila Alkamin jezik da izgovori šehadet. O Bilale donesi drva. Zašto o Allahov Poslaniče – upita Alkamina majka. Da ga pred tobom zapalim – odgovori Poslanik. Allahov Poslaniče, moje srce ne može izdržati da preda mnom zapališ moje dijete - reče ona. Poslanik joj tada reče: O Alkamina majko, Allahova kazna je još teža, zato ako želiš da mu Allah oprosti budi zadovoljna njime. Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće mu kosristiti ni namaz, ni post ni sadaka dok god si ti ljuta na njega. Alkamina majka tada reče: Allahov poslaniče, prizivam Allaha, meleke i prisutne muslimane kao svjedoke da mu ja opraštam. Poslanik tada naredi Bilalu da ode do Alkame i vidi može li izgovoriti šehadet, te je Bilal otišao i na ulazu u kuću čuo Alkamu kako izgovara la ilahe illallah.
Kazivanje je jako slabo. Pogledaj: Mizan od Zehebija 2/4, Tahziru ed-daije 80.
Hadis 88: Od Enesa ibn Malika se prenosi da je neki čovjek iz Egipta došao Omeru ibnul Hattabu i rekao: O vladaru pravovjernih, tražim od tebe zaštitu od zulma. Natjecao sam se sa sinom Amra ibnul Asa i pretekao ga, pa me je on počeo udarati bičem i govoriti: Evo ti, ja sam sin časnih i uglednih. Omer naredi Amru da dođu on i njegov sin. Kada su došli Omer upita: Gdje je Egipćanin? Uzmi bič i udaraj. Egipćanin ga je počeo udarati. Enes, radijellahu anhu, kaže: Počeo ga je bičevati a mi smo voljeli da ga bičuje a nije prestao sve dok nismo priželjkivali da prestane. Omer tada reče: Udari sada Amra, a egipćanin mu odgovori: Vladaru pravovjernih udarao me je njegov sin i ja sam mu uzvratio. Omer tada reče Amru: Od kada ste porobili ljude a majke su ih rodile slobodnim? Amr reče: O vladaru pravovjernih, nisam znao za ovo niti me je iko obavijestio.
Priča je jako slaba. Pogledaj Tahziru ed-daije 147.
Hadis 89: Prenosi se da je Amr ibnul As rekao: Čudno li je kada nekom razumnom dođe smrt kako nam je ne opiše. Pa kada je njemu došla smrt njegov sin Abdullah ga upita: Oče moj ti si govorio da se čudiš razumnoj osobi kojoj dođe smrt kako nam je ne opiše. Opiši nam ti smrt jer razum je pri tebi. On reče: Sine moj, smrt je veća od toga da bi se mogla opisati ali ću ti opisati samo nešto od nje: Osjećam se kao da je na mom vratu brdo Redva i kao da mi duša izlazi kroz iglenu rupu.
Priča je jako slaba, čak, izmišljena. Pogledaj Tahziru ed-daije 175.
Hadis 90: Iblisova ispovjest. Dok su ashabi sjedili zajedno sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u kući jednog ensarije, iznenada je neko povikao: O stanovnici ovog doma, dozvoljavate li mi da uđem, jer mi nešto trebate. Poslanik reče: Znate li vi ko to zove? Prisutni odgovorise: To najbolje zna Allah i Njegov Poslanik. Poslanik reče: To je prokleti Iblis koga je Allah prokleo. Omer reče: Božji poslaniče, dozvoljavaš li mi da ga pogubim? Poslanik reče: Smiri se Omere, zar ne znaš da je on jedan od onih kome je odgođena smrt do roka određenog. Nego, dozvolite mu da uđe jer je došao po naređenju. Pazite šta će vam reći i slušajte šta će vam saopštiti. Neko je otvorio vrata, a on je već bio među ashabima. On bijaše jedan golobradi i ćoravi starac. U bradi mu je bilo svega sedam dlaka poput konjske grive. Oči mu bijahu izdrljene i razvučene, glava mu je bila poput glave velikog slona. Očnjaci su mu bili poput svinjskih očnjaka, a usne kao gubice od bika. Pošto je ušao reče: Es-selamu alejkum, o Muhammede, es-selamu alejkum, o muslimanski zbore. Poslanik reče: Allah je selam o prokletniče i Allah daje selam kome hoće. Obaviješten sam da nešto želiš, pa šta je to? Iblis reče: O Muhammede, ja ti nisam došao dobrovoljno, već prisilno. Došao mi je melek od Gospodara pa me je izvjestio: Svevišnji Allah ti naređuje da odeš Muhammedu ponizno, s poštovanjem i uvažavanjem, pa da mu saopstiš kako varaš Ademove sinove i kako ih skrećeš sa Allahova puta. Naređuje Allah da mu sve istinu kažeš što te bude pitao, jer je Allah rekao: Tako mi Moje veličine i slave, ako mu budeš slagao i jednu jedinu riječ i ako ne budeš sve istinu govorio ja ću te zasigurno pretvoriti u pepeo koga će vjetrovi raznijeti, a tvoje ću dušmane o tome obavjestiti. Pa sam ti zato došao o Muhammede, kako mi je naređeno, pa izvoli što god hoćeš. Ako ti ne kažem istinu moji dušmani će se radovati belaju koji bi me zadesio, a nema ništa teže od toga. Poslanik reče: Kada ćeš istinu govoriti, onda mi kaži ko je tebi najmrži od svih ljudi? Iblis rece: Najmrže Allahovo stvorenje meni, o Muhammede, to si ti i svako ko je tebi sličan. Alejhis-selam reče: A koga još mrziš? Iblis reče: Mrzim svakog učenog, pobožnog čovjeka koji je marljiv i ustrajan. Koga još mrziš - upita Poslanik. Iblis odgovori: Mrzim svakog onog ko je stalno čist - tahretom. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, upita dalje: Koga još mrziš? Iblis odgovori: Još mrzim siromašna čovjeka koji je strpljiv i izdržljiv, koji ne kazuje svoje siromaštvo nikom, niti se na to tuži. A kako znaš da je neko strpljiv i izdržljiv - upita Poslanik. Iblis odgovori: Ako se neko tuži, o Muhammede, na svoje jade i muke onome ko je kao i on obično stvorenje tri dana uzastopno, takvog čovjeka Allah ne upisuje u svoje strpljive robove. Alejhis-selam upita: A koga još mrziš? Iblis odgovori: Mrzim svakog imućnog čovjeka koji je zahvalan Allahu na bogatstvu. Alejhis-selam ga upita: A kako ti znaš da je neko zahvalan? Iblis odgovori: Kada vidim da takva osoba uzima ono što je od Allaha dozvoljeno, a ostavlja ono što je zabranjeno i troši svoju imovinu u dobrotvorne svrhe. Alejhis-selam ga upita: Kako se ti ponašaš i kako deluješ kada moj sledbenik stupi u namaz? Iblis odgovori: O Muhammede, kada tvoj sljedbenik stupi u namaz, mene spopadne groznica da se sav tresem i plamtim. Alejhis-selam reče: Zašto te spopadne vatra i groznica radi namaza mog sljedbenika? Iblis reče: Zbog deredže (stepena) u džennetu koju Allah daje svome robu zbog obavljanja sedžde. Alejhis-selam upita dalje: A kada Allahovi robovi obavljaju hadž, u kakvom se stanju tada nalaziš? Iblis odgovori: Dok tvoji sljedbenici obavljaju hadž ja sam u stanju ludila i izgubljenosti. Alejhis-selam reče: A kako se osjećaš kada uče Kur'an? Iblis odgovori: Kada uče Kur'an ja gorim kao drvo na vatri. Alejhis-selam upita dalje: Kakvo je tvoje stanje dok moji sljedbenici dijele sadaku i zekat? Iblis reče: Kada daju sadaku i zekat kao da uzmu testeru pa me rasijeku na dva dijela. Zatim Alejhis-selam reče: A zašto ti je takvo stanje? Iblis reče: Zato što u sadaki imaju četiri vrline: - Allahovo spuštanje bereketa na imovinu darovatelja, - Sadaka čini pregradu između darovatelja sadake i džehennema, - Darovatelj sadake postaje hvaljen i voljen od strane Allahovih stvorenja, - Otklanja i čuva od životnih neugodnosti. A šta veliš za Ebu Bekra, Iblisu - upita Alejhis-selam? Iblis reče: Ebu Bekr me nije slijedio ni prije primanja islama, pa kako bi me slijedio pošto je primio islam? Alejhis-selam reče: A šta veliš za Osmana sina Affanova? Iblis odgovori: Ja se njega stidim kao što ga se stide i Allahovi meleki. Alejhis-selam reče: A šta veliš za Aliju sina Talibova? Iblis reče: Kamo sreće da ja budem od njega miran, pa da on mene ostavi kao što sam ja njega davno ostavio, ali on to nikada ne čini. Alejhis-selam reče: Hvala Allahu koji je moj ummet učinio sretnim, a koji je tebe učinio nesretnim. Tada Iblis reče: Daleko je to, gdje je sreća tvojih sljedbenika, kada sam ja još živ i neću umrijeti do određenog dana. Kako se ti možeš radovati tvome ummetu kada ja kolam po njima poput njihove krvi, kroz krvne sudove i meso a oni me i ne vide. Tako mi Onoga koji je mene stvorio i odgodio mi boravak na Zemlji sve do dana proživljenja, sve ću ljude ja zavoditi: pobožne, pismene i nepismene, jedino priznajem da ništa neću moći Allahovim robovima koji su muhlisi. Alejhis-selam upita: A ko su ti muhlisi kojima nećeš moći ništa? Iblis odgovori: Zar ne znaš, o Muhammede, da ko god voli zlatnike i srebrenjake nije iskren vjernik, Allahov muhlis. Kada vidite čovjeka da ne voli i ne ljubi zlatnike, i uz to ne voli slavu ni imetak, onda ja znam za njega da je on pravi i iskreni vjernik, Allahov muhlis, pa ga ja ostavim i ne navaljujem na njega. Zaista svaki čovjek želi bogatstvo, moć i slavu, i dok mu je srce vezano za ovosvjetski užitak on mi je pokorniji više nego što bih vam mogao opisati. Zar ne znaš Muhammede da je ljubav prema malu-imetku jedan od velikih grijeha, zar ne znaš da je ljubav prema položaju i isticanje sebe bilo čim, takođe od velikih grijeha. O Muhammede, zar ti ne znaš da ja imam 70.000 sebi sličnih, i da svaki od njih ima po 70 sličnih šejtana. Neke šejtane oporučim ljudima i ulemi, a neke pak oporučim starcima i staricama. Zar ti ne znaš, o Muhammede, da sam se ja lažno Allahom zaklinjao Ademu i Havi, i govorio im: Tako mi Allaha, ja sam vaš savjetnik i prijatelj. Što se tiče omladine između njih i nas ne postoji spor i nesporazum, a što se tiče male djece s njima se mi igramo kako hoćemo. Poneke šejtane ja posebno zadužim za pobožne ljude (abide), a neke opet zadužim za izuzetno pobožne ljude, pa šejtan njima dolazi sve dok ih ne povedemo i navratimo da sebi uzmu cilj nešto drugo mimo Allaha. Kada to učine ja im uništim ihlas-iskrenost, a vjera im ostane, jer mi tu ništa ne možemo, pa oni vjeruju u Allaha i Njemu robuju, ali bez ihlasa, a da toga nisu i svjesni. Zar ne znaš, o Muhammede, za Berhisa, pobožnjaka od Beni Israila, koji je robovao Allahu sa ihlasom 70 godina, tako da je svojom dovom ozdravljivao onog ko je bio bolestan, pa ga ja nisam pustio sve dok nije učinio zinaluk, pa je poslije toga ubio jednu osobu i na kraju nevjernik postao. To je onaj što ga Allah spominje u Kuranskom ajetu: ''Poput Iblisa koji zavodi čovjeka i govori mu da bude nevjernik, pa kada čovjek to uradi on mu rekne: Ja se odričem tebe, jer se ja zaista bojim Allaha Gospodara svjetova." (el-Hašr, 16). Zar ne znaš, o Muhammede, da je laž i nevjerstvo od mene i da sam ja prvi slagao i postao nevjernik. Onaj koji laže je lično moj prijatelj, a onaj koji se lažno kune, Allaha mi, on je moj najbolji ahbab. Zar ne znaš o Muhammede, da sam se ja lažno predstavio i zaklinjao Ademu i Havi, jer lažna zakletva je radost moga srca, a gibet i nemimet (prenošenje riječi od jednog do drugog), to su moje poslastice. Moja radost je lažno svjedočenje, a onaj koji se zaklinje talakom (razvodom braka), on je upao u moje društvo i upao u grijeh, pa makar to bilo samo jedanput i ma koliko bio iskren. O Muhammede, zaista će tvoji sljedbenici odgađati namaz malo po malo. Kad god tvoj sljedbenik hoće da klanja, ja mu pristupam i zabluđujem ga i zagovaram ga sa riječima ima još vremena, završi započeti posao pa onda klanjaj. Ja sve to radim dotle dok ne uspem odvratiti tvog sljedbenika od klanjanja namaza u određenom vremenu. Ako me ipak tvoj sledbenik savlada da ga ne zabavljam i ne zavodim od namaskih vremena i drugih hajrata, pa i ako me tad pobijedi ja ga ostavim sve dok ne nastupi namaz, a onda ga navraćam da se okrene desno ili lijevo tokom namaza, pa kada to učini onda ga ja pomilujem po njegovom licu i poljubim među oči. Ti znaš Muhammede, da oni koji se okreću u namazu lijevo ili desno Allah ne prima njihov namaz. Pa ako se i ne obazire u džematskom namazu ja ga tu ostavim i sačekam dok sam ne počne klanjati bez prisustva drugih ljudi i tada mu naređujem da žuri sa klanjanjem da se brzo diže i spušta u namazu kao horoz (petao) kad skuplja zrnevlje. Pa ako me tvoj sljedbenik ni tad ne posluša i pobijedi me onda čekam dok ponovo stupi u namaz u džematu i tad mu stavim uzdu kao konju pa mu dižem glavu prije njegova imama i spuštam prije njegova imama. Ti znaš, Muhammede, da onaj koji to čini, da je njegov namaz pokvaren i da mu Allah toga časa njegovu glavu pretvara u magareću i to može da ostane do kijameta. A ako me i tu pobijedi, ja mu onda naređujem da se igra i zabavlja u namazu pucketanjem prstiju, da bi to bilo moje mjesto gdje se ja pojavljujem za vrijeme namaza. Pa ako me i tu pobijedi, onda mu ja pušem u njegov nos da bi zijevao u toku namaza. Tada mu šejtan uđe u njegovu unutrašnjost i poveća se lakoumnost i ljubav prema dunjaluku. I tako Allahov rob postaje pokoran i poslušan nama šejtanima. Pa gdje je sreća za tvoj ummet? Siromašne ubjeđujem i tvrdim im da njima nije dužnost da klanjaju salat-namaz i govorim im da su namaz dužni klanjati oni kojima je Allah dao bogatstvo. Bolesnicima govorim da ostave namaz i da nisu dužni klanjati, to je dužan klanjati onaj kome je Allah dao zdravlje, jer je Allah rekao: "Allah nikoga preko mogućnosti ne opterećuje." Kad ozdraviš i ustaneš onda naklanjaj ono što si ostao dužan. Tako ja navraćam bolesnika da ostavi namaz kako bi umro u nevjerstvu. A ko umre, a bude ostavio namaz u svojoj bolesti, susret će se sa Allahom a On će biti srdit i gnjevan na njega. O Muhammede, ako sam te išta slagao od moje besjede i varao te, zamoli Allaha da me pretvori u pepeo. O Muhammede, zar se ti raduješ svojim sljedbenicima a ja ću izvesti tvoje sljedbenike iz islama. Alejhis-selam reče: Ko je tvoj drug i sabesjednik kad sjediš za stolom? Iblis reče: Moj sudrug je uzimalac kamate koji siromahe još više zadužuje i osiromašuje. A ko je tvoj prijatelj - upita Alejhis-selam. Iblis reče: Moj lični prijatelj je onaj ko vanbračno živi. Alejhis-selam reče: A ko je konagdžija u tvojoj postelji? Iblis reče: Moj drug koji zajedno sa mnom spava je pijanica koji legne pijan u postelji. Muhammed, alejhis-selam, reče: A ko je tvoj gost? Iblis reče: Moj gost je kradljivac. Alejhis-selam upita: Ko je predstavnik tvoga puta, tvoj poslanik? Reče Iblis: Moj poslanik je svako onaj koji se bavi sihrom. Alejhis-selam reče: Šta je tvoja lična radost? Iblis odgovori: Lično se radujem zakletvom sa talakom kao na primjer: Tako mi Allaha, rastaviću se ja od tebe ili pustiću ja tebe, dovešću ja drugu. Muhammed, alejhis-selam, reče: Ko je tvoj ahbab, prisni tvoj prijatelj? Iblis reče: Moj prijatelj i ahbab je onaj koji ostavlja džumu namaz. Alejhis-selam reče: O prokletniče, šta te najviše muči? Najviše me muči i gnjavi borba tvojih sljedbenika na Allahovom putu. Alejhis-selam reče: A šta mršavi tvoje tijelo? Iblis odgovori: Mene mršavi i topi pokajanje tvojih sljedbenika od učinjenih grijeha. Alejhis-selam reče: A šta peče tvoju džigericu? Iblis reče: Mnogo traženje oprosta tvojih sljedbenika. A šta ti kvari tvoje raspoloženje - upita Alejhis-selam. Iblis reče: Moje lice se nakazi i gubi raspoloženje zbog tajne sadake tvojih sljedbenika. Muhammed, alejhis-selam reče: A šta te zasljepljuje i vid ti zasjenjuje? Iblis reče: Mene zasljepljuje i vid mi zasjenjuje noćni namaz. Alejhis-selam reče: A šta te lupa po glavi i glavu ti razbija? Iblis odgovori: Po glavi me lupa i glavu mi razbija onaj ko mnogo klanja u džematu. Muhammed, alejhis-selam, reče: Ko je najpribraniji kod tebe, najgori kod nas? Iblis reče: Najpribraniji kod mene a najgori kod vas je onaj koji ostavi obavljanje namaza. Alejhis-selam reče: Ko je najsretniji kod tebe? Iblis reče: Najsretniji su kod mene oni koji su škrtice sebičnjaci. Alejhis-selam reče: A šta te najviše zadržava i sprečava u tvome poslu: Iblis odgovori: Najviše me zadržava i sprečava u mom poslu tvoja ulema, učeni i iskreni tvoji sljedbenici. Alejhis-selam upita dalje: A kako ti jedeš? Iblis odgovori: Ja jedem lijevom rukom. Alejhis-selam reče: Gdje se ti sklanjaš u hladovinu? Iblis reče: Pod nokte žene i ljudi koji zapuštaju duge nokte. Alejhis-selam reče: Da li si ti šta molio kod svoga Gospodara? Iblis reče: Ja sam molio kod Allaha za deset stvari: 1. Molio sam Allaha da me učini sudrugom u imetku i porodu djece od sinova Ademovih. 2. Molio sam Allaha da me učini sudrugom u polnom općenju sa svakim od onih koji pristupe svojoj ženi bez učenja Euzubillah... 3. Molio sam da jašem na jahaćim životinjama i drugim prevozima sa onim koji putuju ne tražeći šta je dozvoljeno već ono sto je zabranjeno. Tako kada neko negdje prođe radi nekog harama ja mu se pridružim i pratim ga na tom putu. 4. Molio sam da mi kuću dadne za moj stalni boravak pa mi je dao kupališta i banje gdje se otkriva ono što je za pokrivanje, i razna smetlišta, đubrišta gdje se istresa smeće i otpatci. 5. Molio sam Allaha da mi da i stvori džamiju gdje ću skupljati ljude, pa mi je dao pijace i čaršije. 6. Molio sam Allaha da mi da jednu knjigu sa kojom ću pozivati sinove Ademove mom putu, pa mi je to učinio davši mi pjesme. 7. Molio sam Allaha da mi da ezan sa kojim ću sazivati svjetinu pa mi je dao muziku. 8. Molio sam Allaha da mi da nekoga da spava i liježe sa mnom u postelju, pa mi je dao pijanicu. 9. Molio sam Allaha da mi da pomoćnika u mom poslu, pa mi je dao ljude koji se pouzdavaju i vjeruju u svoju moć, svoju imovinu i svoju ličnu volju. 10. Molio sam Allaha da mi da braću i prijatelje, pa mi je dao one koji traže svoj imetak u griješenju i nepokornosti. Takođe sam molio Allaha da ja vidim i gledam Ademove sinove a da oni mene ne vide. Meni je Allah rekao: Eto ti šta si tražio. Ja se time ponosim do Sudnjeg dana. Sa mnom, o Muhammede, ima više svijeta nego s tobom. Većina potomstva Ademova biće uz mene do kijametskog dana. O Muhammede koja god žena izađe na ulicu bez propisane odjeće jedan od šejtana zajaše joj straga a drugi joj se uvuče u njedra, pa se gledaocima hvali i uljepšava i govori ženi: Otkrij se i pokaži svoje ukrase pa kada to učini onda su šejtani završili svoj posao. Zatim Iblis reče: O Muhammede, ja lično ne mogu zavesti koga ja želim i hoću, ali ja stalno došaptavam razne loše želje, misli i poslove bodreći na loša dijela hvaleći ih i prikazujući ih lijepima. Kada bi zabluđivanje bilo u mojoj ruci, onda ja ne bih nikoga ostavio na Zemlji da izgovori šehadet. Ne bih dozvolio da iko posti ili klanja. Kao što ti nisi Muhammede, vlasnik imana, tako i ja nisam vlasnik zabluđivanja. Ti si Muhammede samo Poslanik i dostavljač Objave. Kada bi iman bio u tvojoj ruci ti ne bi na Zemlji ostavio kafira. O Muhammede, ti si samo Allahov hudžet (dokaz), a ja samo jedan sebeb (uzrok) nesreće onome ko je nesretan. Zatim Alejhis-selam reče: O oče gorčine, bi li se ti pokajao ili povratio Svevišnjem Allahu a ja ti garantujem džennet? Iblis reče: O Božiji Poslaniče, emer je izrečen, ja sam osuđen sve do Sudnjeg dana. Slava Onome koji je tebe učinio prvakom od svih poslanika, Koji te je odlikovao i odabrao, a Koji je mene učinio predvodnikom svih nesretnika. Ovo je moja posljednja ispovjest tebi, posljednje moje istinske riječi su: Hvala Allahu Gospodaru svijetova.
Ovaj hadis je izmišljen. Pogledaj: Medžmu'ul fetava 18/350, Tahziru ed-daije 228.

_________________
INNEL LEDHINE KEFERU SAWAA UN'ALEJHIM E'EN'DHERTEHUM EM'LEMTUM DHIRHUM LA JU'MINUN HATAMALLAHU ALA KULUBIHIM WE ALAA S'EMIHIM WE ALAA ABSARIHIM GISAWAH WELEHUM ADHABUN ADHIMM.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
Ehli_Sunna_Sister
Admin
Ehli_Sunna_Sister

Број на мислења : 136
Points : 388
Reputation : 2
Join date : 2010-05-24

KomentarNaslov komentara: Re: IZMISLJENIH HADISE   Tue Jun 01, 2010 5:05 pm

Hadis 91: Ljubav prema domovini je od imana.1
Hadis je izmišljen. Pogledaj Fetava el-ilmijje od šejha Sulejmana el-Ulvana 38. str.
Hadis 92: Hadis da će Merjema, majka Isaova a.s. i Asija, žena faraona, biti Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, žene u Džennetu.
Hadis je slab. Pogledaj: Silsile ed-da'ife 7053, El-Bidaje ven-nihaje 2/75.
Hadis 93: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spavao bi džunub ne dodirivajući vodu.2
Hadis je slab. Pogledaj Fetava el-ilmijje od šejha Sulejmana el-Ulvana.
Hadis 94: Salebe ibn Hatib el-Ensarij je došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: O Allahov Poslaniče, moli Allaha da mi podari imetak. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu reče: Teško tebi o Salebe! Malo imetka na kojem ćeš biti zahvalan ti je bolje od puno imetka na kojem ćeš biti nezahvalan. Salebe je otišao a zatim se ponovo vratio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: O Allahov Poslaniče, moli Allaha da mi podari imetak. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu reče: Teško tebi o Salebe! Zar ne želiš biti kao Allahov Poslanik? Tako mi Allaha kada bi zamolio svoga Gospodara ispred mene bi tekle brda i doline zlata i srebra. Salebe je otišao a zatim se ponovo vratio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: O Allahov Poslaniče, moli Allaha da mi podari imetak. Tako mi Allaha, ako mi Allah podari imetak svakom ću dati njegov hakk3. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: O Allahu, podari Salebi imetak. Salebe uze ovce koje se brzo namnožiše tako da ulice Medine bijahu tijesne. Salebe se sa svojom stokom malo udalji od Medine. Obavljao bi namaz sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a zatim se vraćao ovcama. Zatim se ovce još više namnožiše tako da Medinski pašnjaci bijahu tijesni te se Salebe još više udalji. Sada je dolazio samo na džumu a zatim bi se vraćao svojoj stoci. Zatim se ovce još više namnožiše te se Salebe još više udalji i ostavi i džumu i džemat . Presretao bi putnike i prolaznike i pitao: Imate li kakvu vijest, šta je bilo s ljudima? Nakon toga Allah je naredio zekat. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je poslao čovjeka da od Salebe uzme zekat, a on reče: Tako mi Allaha ovo nije ništa drugo do sestra džizje4, pa je Uzvišeni objavio: ''A među njima ima onih koji Allahu zavjet daju da ukoliko im Allah da imetka udjeljivaće sadaku i biti dobročinitelji...'' Jedan od ensarija uzjaha konja, ode do Salebe i reče mu: Teško tebi o Salebe, propao si. Allah je povodom tebe objavio Kur'anski ajet. Salebe uze zemlju i poče sipati po svojoj glavi plačući. Uzeo je zekat i odnio Allahovom Poslaniku, ali ga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem nije prihvatio. Kada je poslanik preselio došao je Ebu Bekru, ali i on odbi da primi njegov zekat. Zatim je došao Omeru pa i on odbi. Zatim je došao Osmanu pa i on odbi, pa je nakon toga Salebe preselio u hilafetu Osmana, radijellahu anhu.
Predaja je slaba. Pogledaj: Tahridžul Ihja', Mukaddimetu Esbabi en-nuzul od šejha Mukbila 9. str., 3/338, Tahziru ed-daije 288. str.
Hadis 95: Allah ne gleda u krivi saf5.
Hadis nema osnove, s tim što postoje vjerodostojni hadisi koji naređuju poravnjavanje safova. Pogledaj Fetava el-ilmijje od šejha Sulejmana el-Ulvana 11. str.
Hadis 96: Ko nauči jezik nekog naroda sačuvaće se njihovih spletki.
Hadis nije vjerodostojan. Pogledaj Fetava el-ilmijje od šejha Sulejmana el-Ulvana 28. str.Hadis 97: Abdullah ibn Omer, radijellahu anhu, kaže: Za vrijeme Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeli bi hodajući i pili stojeći.
Hadis je slab kako to spominje imam Buhari, Jahja ibn Me'in i drugi. Pogledaj Fetava el-ilmijje od šejha Sulejmana el-Ulvana 44 str.
Hadis 98: Svi hadisi koji zasebno govore o vrijednosti sure Ja'sin su slabi. Primjeri:
- Sve ima svoje srce, a srce Kur'ana je Ja'sin.
- Učite Ja'sin vašim umrlima...
Pogledaj Fetava el-ilmijje od šejha Sulejmana el-Ulvana 76. str.
Hadis 99: Ko deset puta prouči suru Ihlas6, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu.
Hadis je slab. Pogledaj Ed-difau anis-sunnetil mutahhere 95.
Hadis 100: "O Esma, kada žena dostigne punoljetnost, nije dozvoljeno da se išta vidi osim ovo i ovo", pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokazao na lice i šake.
Hadis je slab jer Halid ibn Durejk nije zatekao Aišu, radijellahu anha. Hadis se prenosi i drugim putevima, ali je i njihova vjerodostojnost veoma slaba tako da se ne uzdiže na stepen hasen hadisa. Pogledaj: Sunen Ebu Davuda 4/62, Lisanul mizan 1/630...

Priredio: prof. Idriz Bilibani

Fusnote:
1. iman - govor srca i jezika, i djela srca i jezika, i djela tjelesnih udova kojima se ispoljava (manifestuje, izražava) vjerovanje u Allaha.
2. tj. niti bi se okupao, niti bi se abdestio.
3. hakk - pravo. Dati nekome njegov hakk znači dati mu pravo koje mu pripada.

4.džizja – Ugovoreni iznos koji su plaćaju nemuslimani islamskoj državi kao vid zaštite.
5. saf (saff) - red; klanjači su poredani u saf za vrijeme molitve.
6. tj. sura "Kul huvAllahu Ehad..."Tagovi: slabi hadisi | izmisljeni hadisi | daif hadisi | hadis o domovini

_________________
INNEL LEDHINE KEFERU SAWAA UN'ALEJHIM E'EN'DHERTEHUM EM'LEMTUM DHIRHUM LA JU'MINUN HATAMALLAHU ALA KULUBIHIM WE ALAA S'EMIHIM WE ALAA ABSARIHIM GISAWAH WELEHUM ADHABUN ADHIMM.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
Sponsored content
KomentarNaslov komentara: Re: IZMISLJENIH HADISE   

Na vrh Go down
 
IZMISLJENIH HADISE
Na vrh 
Stranica 1/1

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
Ehli.Sunnet.Sisters :: BOSANKI JEZIK :: HADITHU NEBIJU S.A.V.S ( HADISI OD MUHAMMED ALEJHI SELLAM-
Idi na: