Ehli.Sunnet.Sisters

Ehli.Sunnet.Sisters

Хуманитарност, Повикување во вистината, Учење Куран...
 
HomehumanitarnostCalendarGalleryKako koristiti ovaj Forum?TražiLista članovaGrupe korisnikaRegistracijaLogin
********HUMANITARNOST*******POVIKUVANJE VO VISTINATA******UCENJE KUR,AN******HUMANITARNOST******POZIVANJE U ISTINI******UCENJE KUR,AN******

Share | 
 

 .Komentar Poslanikovih sallAllahu alejhi we sellem riječi 'Čuvaj Allaha - čuvat će te!

Go down 
AutorPoruka
Ehli_Sunna_Sister
Admin
Ehli_Sunna_Sister

Број на мислења : 136
Points : 388
Reputation : 2
Join date : 2010-05-24

KomentarNaslov komentara: .Komentar Poslanikovih sallAllahu alejhi we sellem riječi 'Čuvaj Allaha - čuvat će te!   Tue Jun 01, 2010 4:54 pm

Znači: čuvaj Allahove granice, Njegova prava, Njegova naređenja i Njegove zabrane. A čuvanje spomenutog ogleda se u izvršavanju naredbi, klonjenju zabrana i ne prelaženju granica, tako da se sa dozvoljenog ne ode u zabranjeno.Spomenuto čuvanje podrazumijeva izvršavanje svih naređenja i ostavljanje svih zabrana kao što stoji u merfu' hadisu Ebu-Sa'lebe:

Imam Ahmed bilježi od Haneša es San'anija da je Ibn Abbas radi Allahu anhu rekao: "Jahao sam iza Vjerovjesnika sallAllahu alejhi we sellem pa je rekao: 'Mladiću, zar da te ne podučim nekim riječima sa kojima će te Allah okoristiti?' Rekoh: 'Svakako'. Pa reče:
'Čuvaj Allaha - čuvat će te. Čuvaj Allaha - naći ćeš Ga pred sobom. Znaj za Allaha u izobilju - znat će za tebe u oskudici. Kada moliš - moli od Allaha. A kada pomoć tražiš - traži je od Allaha. Pero je presahlo za ono što će biti, pa kada bi sva stvorenja htjela da ti neku korist, koju ti Allah nije odredio, pribave - ne bi bili to u stanju. I kada bi htjeli da ti neku štetu, koju ti Allah nije odredio, nanesu - ne bi bili u stanju. Znaj da je u strpljivosti na onome što ti je mrsko - veliko dobro. I da je pobjeda sa strpljenjem. A da je razgala sa teškoćom. I da je sa mukom olakšanje.'"
Znači: čuvaj Allahove granice, Njegova prava, Njegova naređenja i Njegove zabrane. A čuvanje spomenutog ogleda se u izvršavanju naredbi, klonjenju zabrana i ne prelaženju granica, tako da se sa dozvoljenog ne ode u zabranjeno.Spomenuto čuvanje podrazumijeva izvršavanje svih naređenja i ostavljanje svih zabrana kao što stoji u merfu' hadisu Ebu-Sa'lebe:
„Uzvišeni Allah je propisao farzove (stroge obaveze) pa ih ne izostavljajte, i zabranio harame pa ih ne činite, i odredio granice pa ih ne prelazite.“ (Ed-Darekurni, Et-Taberani, El-Bejheki)

A opet, sve to ulazi pod čuvanje Allahovih granica kao što je Allah spomenuo u Svojim riječima: „I Allahove granice čuvaju.“ (Et-Tewbe, 112). I kaže Uzvišeni (u prijevodu značenja): „Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i (koji je) čuvao.“ (Kaf, 32). Ovoga „koji je čuvao“ komentatori Kur'ana opisuju kao onoga koji čuva Allahove granice, ili kao onoga koji se čuva grijeha pa ih ne čini. A oba ova komentara ulaze u značenje ajeta.
A i čuvanje „Allahove oporuke“ Svojim robovima i njeno primjenjivanje također ulazi pod pojam značenja čuvanja Allaha, i sve se to u suštini vraća na isto značenje. Naime, prenosi se hadis vezan za Dan uvećanja (jewmul-mezid) u Džennetu:

„Uzvišeni Allah će reći stanovnicima Dženneta kada ih bude pozvao da Ga posjete i kada im bude zastor skinuo: 'Dobro došli, Moji robovi koji su se držali oporuke Moje, ispunili Moj ugovor, bojali Me se a da Me nisu vidjeli, i koji su prema Meni u svakom stanju bili strahopoštovanjem ispunjeni.“ (Ibn Ebi Dunja, Ebu Nuajm)

Poslanikovo, sallAllahu alejhi we sellem, naređenje Ibn Abbasu da čuva Allaha obuhvata sve spomenuto.

Čuvanje namaza

U najvažnije obaveze koje se moraju čuvati spada pet dnevnih namaza. Uzvišeni kaže (u prijevodu značenja):

„Redovno namaze obavljajte (čuvajte), naročito onaj krajem dana (srednji namaz).“ (El-Bekare, 238)

I Uzvišeni kaže (u prijevodu značenja): „I oni koji namaze svoje budu revnosno obavljali (čuvali).“ (El-Mearidž, 34)

Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem je rekao: „Allah je propisao pet namaza, pa ko ih bude čuvao on ima kod Allaha ugovor da ga uvede u Džennet.“ (Malik, Ahmed, Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže, Ibn Hibban, Taberani)

U drugom hadisu: „Ko ih (namaze) bude čuvao, bit će mu svjetlo, dokaz i spas na Kijametskom danu“ (Ahmed, Tahavi, Ibn Hibban, Taberani)

Čuvanje čistoće

A također i čistoća koja je ključ namaza. Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem je rekao: „Ne čuva abdest osim (potpuni) vjernik.“ (Ahmed, Darimi, Ibn Hibban, Taberani)
Jer kada rob ostane bez čistoće, to ne zna niko osim Allaha, pa je čuvanje abdesta za namaz dokaz čvrstog imana u srcu.

Čuvanje zakletvi

Od onoga što je Allah naredio da se čuva jeste i čuvanje zakletvi, kada je spomenuo otkup za zakletve i rekao: „...tako se za zakletve vaše otkupljujte kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se (čuvajte ih)!“ (El-Maide, 89)
Ljudi se mnogo i iz različitih razloga zaklinju.
Pa to nekada iziskuje otkup, nekada krvarinu, a nekada rastavu braka i tome slično. Pa je čuvanje zakletvi dokaz imana u srcu. Ispravni prethodnici su strogo vodili računa o svojim zakletvama. Neki se nisu uopće ni zaklinjali Allahom, a drugi su iz predostrožnosti davali otkup za ono za što su sumnjali pri ispunjenu onoga na što bi se zaklinjali. Imami Ahmed je oporučio pri svojoj smrti da se za njega da otkup zakletve. Rekao je : „Možda sam nekada prekršio zakletvu“

Prenosi se da bi Ejjub, alejhisselam, kada bi prošao pored dvojice koja bi se zaklinjala Allahom odlazio i davao otkup za njih da ne bi imali grijeha, a da toga nisu ni svjesni. Pa mu je Allah, kada se Ejjub, alejhisselam, zaklete da će svoju ženu udariti bičem stotinu puta, ukazao na olakšicu, pošto je mnogo brinuo za svoje i tuđe zakletve.“ (O olakšici Uzvišeni Allah veli (u prijevodu značenja): „I uzmi rukom svojom snop i njim udari, samo zakletvu ne prekrši!“ Sad, 44)

Ulema nema jedinstven stav po pitanju ove olakšice, da li ona vrijedi i za ostale ljude ili ne.

Jezid bin Ebi Habib kaže: „Do mene je doprlo da iz očiju jednog meleka od nosača Arša teku rijeke suza, pa kad podigne glavu kaže: „Neka si Ti Slavljen, stvorenja Te se boje kako Tebi dolikuje!' Tada Uzvišeni Allah odgovori: 'Ali oni koji se lažno zaklinju Mojim imenom to ne znaju!'“

Za lažnu zakletvu spominje se žestoka kazna. A Allahom se mnogo zaklinje samo onaj koji Allaha ne poznaje, koji prema Njemu u svojim prsima strahopoštovanje ne osjeća.

Čuvanje glave i stomaka

Vjernik također mora čuvati svoju glavu i stomak, kao što se navodi u merfu'-hadisu koji prenosi Ibn Mesud:
„Istinski stid od Allaha je čuvanje glave i onoga što se nalazi u njoj, i čuvanje stomaka i onoga što on nosi.“ Hadis bilježe Ahmed i Tirmizi

U čuvanje glave i onoga što se nalazi u njoj i čuvanje sluha, vida, jezika od onoga što je haram. A u čuvanje stomaka i onoga što on nosi ulazi čuvanje srca od ustrajavanja na haramu. Sve to objedinio je Allah u Svojim riječima: „I sluh, i vid, i razum, za sve to će se zaista odgovarati.“ (El-Isra, 36)

U čuvanje stomaka i ono što on nosi spada i njegovo čuvanje od haram hrane i haram pića.

Čuvanje jezika i stidnog mjesta

U obaveze čuvanja od nedozvoljenih stvari ulazi i čuvanje jezika i stidnog mjesta.

Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we Ssellem rekao: „Ko sačuva ono što je među njegovim vilicama i ono što je među njegovim nogama, ući će u Džennet.“ (Hakim, Ibn Hibban)

Sehl bin Sa'd prenosi da je Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao:
„Ko mi garantuje (da će očuvati) ono što je među njegovim vilicama i njegovim nogama, ja mu garantujem (ulazak u) Džennet.“ (Buharija)

I Ebu Musa, radijAllahu anhu, prenosi do Vjerovjesnika, sallAllahu alejhi we sellem da je rekao: „Ko očuva ono što mu je među vilicama i među nogama, ući će u Džennet.“ (Ahmed, Buharija, Hakim)

Uzvišeni Allah i zasebno naređuje čuvanje stidnih mjesta, i hvali takve čuvare pa kaže (u prijevodu značenja): „Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim.“ (En-Nur, 30)

„..i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu.“ (El-Ahzab, 35)

„I koji stidna mjesta svoja čuvaju, - osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju.“ (El-Mu'minun, 5-6)

Prenosi se od Ebu Idrisa el-Havelanija da je rekao: „Prvo što je Allah oporučio Ademu, kada ga je na Zemlju spustio, je da čuva svoje stidno mjesto, i da ga ne stavlja osim u halal.“
Iz knjige: "Poslanikov savjet Ibn Abbasu"
Autor: Ibn Redžeb el-Hanbeli
Nastaviće se inša Allah...

_________________
INNEL LEDHINE KEFERU SAWAA UN'ALEJHIM E'EN'DHERTEHUM EM'LEMTUM DHIRHUM LA JU'MINUN HATAMALLAHU ALA KULUBIHIM WE ALAA S'EMIHIM WE ALAA ABSARIHIM GISAWAH WELEHUM ADHABUN ADHIMM.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
 
.Komentar Poslanikovih sallAllahu alejhi we sellem riječi 'Čuvaj Allaha - čuvat će te!
Na vrh 
Stranica 1/1

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
Ehli.Sunnet.Sisters :: BOSANKI JEZIK :: AKIDA (ISLAMSKO VEROVANJE)-
Idi na: